JUHTA

Aloite tietosuojakoulutuksen järjestämisestä

Juhtan tietoturva-tietosuoja-varautuminen -asiantuntijaryhmä on päättänyt keskittyä vuoteen 2018 kestävällä toimikaudellaan EU:n tietosuoja-asetukseen. Ryhmä on esittänyt Juhtalle määrärahaa tietosuoja-asetukseen liittyvässä yhteishankkeessa, jossa olisi tarkoitus järjestää parikymmentä julkiselle hallinnolle suunnattua koulutustilaisuutta ja työpajaa tietosuoja-asetuksen eri osa-alueista seuraavan kahden vuoden aikana.

​Työpajojen myötä koulutettavat saisivat selkeitä ohjeita siitä, miten tietosuoja-asetuksen vaatimuksia täytetään. Koulutusten kohderyhmää olisivat julkisen hallinnon rekisterinpitäjät, tietosuojavastaavat, henkilötietojen käsittelijät ja näiden lisäksi tietojärjestelmätoimittajat. Koulutusmahdollisuuksia pyritään järjestämään sekä etänä että paikan päällä osallistujille. Koulutusta suunnittelee asiantuntijaryhmä ja ryhmään kuuluu myös edustaja VAHTIsta, eli valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmästä.

Mikäli koulutus toteutuu suunnitellusti, tästä tullaan tiedottamaan lisää alkuvuodesta 2017. Lisätietoja koulutushankkeesta antaa tietoturva-tietosuoja-varautuminen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuula Seppo.

JUHTA on julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, joka on kuntien ja valtion yhteinen tietohallinnon yhteistyöelin. Sen osana toimii yksi jaosto, joka muodostuu useista eri asiantuntija-alueista, joista yksi on tietoturva-tietosuoja-varautuminen. Yhteensä asiantuntija-alueita on tällä hetkellä seitsemän. Tämän asiantuntijaryhmän puheenjohtaja on erityisasiantuntija Tuula Seppo Kuntaliitosta.