ARTTU2-Henkilöstötutkimuksella varaudutaan tulevien muutosten johtamiseen

Osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa toteutettava Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus on käynnistynyt Työterveyslaitoksen vastuulla olevalla Uudistun, innostun, onnistun! -kyselyllä. ARTTU2-tutkimuskuntien koko henkilöstölle kohdistettu kysely on toteutettu vaiheittaisesti tämän kevään aikana.

​Mitä enemmän työn imua, sen parempi työn tuottavuus

Tutkimusprofessori Jari Hakasen mielestä suomalaisen työelämän haasteet ovat sen kaltaisia, että niissä tarvitaan kestävästi hyvinvoivia, työn imua ja vahvaa työn mielekkyyttä kokevia ja aloitteellisia työntekijöitä ja esimiehiä:

 

”Kyselyssämme kartoitamme niitä edellytyksiä ja mahdollisuuksia, joiden varassa paras työntekijöissä, esimiehissä ja työyhteisöissä voi toteutua. Monista tutkimuksistamme tiedämme, että työn imu koituu sekä organisaation että työntekijän itsensä hyväksi myös pitkällä aikavälillä: Mitä enemmän työn imua, sen parempi työn tuottavuus, enemmän työyhteisön hyväksi toimimista ja tyytyväisemmät asiakkaat – ja työn imussa työntekijät ovat terveempiä, työkykyisempiä ja onnellisempia myös muussa elämässään. Työn imua kannattaa ehdottomasti entisestään vahvistaa kunnissa!”

 

Uudistun, innostun, onnistun! -kyselyn tuloksena saadaan Jari Hakasen mukaan tietoa, jota voi käyttää edistämään entistä myönteisempää ja voimavaralähtöisempää suomalaista työkulttuuria kunnissa. Yhtenä uutena asiana tässä hankkeessa on tutkittu ensi kertaa Suomessa joustavaa ja mukautuvaa suoriutumista työssä. Se tarkoittaa jokaisen työntekijän rakentavia, luovia, kuormituksesta selviytyviä ja yhteistyötä vahvistavia toimintatapoja työssä. Ne ovat kaikki ensiarvoisen tärkeitä, kun työskennellään muuttuvissa ja osin ennakoimattomissa olosuhteissa. 

Miten toimia vähenevän henkilöstön organisaatioissa?

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus jatkuu syksyllä johdon ja henkilöstöammattilaisten haastatteluilla.  Haastattelut toteutetaan Vaasan yliopiston toimesta ja professori Riitta Viitalan johdolla osana Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella -osaprojektia. Haastattelujen avulla tutkitaan mitkä ovat kuntien henkilöstöjohtamisen voimavaratekijöitä ja keskeisiä kehittämiskohteita ajatellen niiden kykyä toteuttaa rakenteellisia ja henkilöstövahvuuksiin liittyviä muutoksia.

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus pähkinänkuoressa

Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimus koostuu kahdesta osaprojektista:

Onnistun hyvällä henkilöstöjohtamisella: Vaasan yliopisto, professori Riitta Viitala

Uudistun, innostun, onnistun! Työterveyslaitos, tutkimusprofessori Jari Hakanen

 

Tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto, Keva ja Kuntaliitto (ARTTU2-ohjelma) sekä tutkimuksen toteuttavat tahot.

 

Tutkimus on osa Kuntaliiton koordinoimaa 40 suomalaisen kunnan ARTTU2-tutkimusohjelmaa, joka selvittää toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin.

 

Lisätietoja Henkilöstö strategisena resurssina -tutkimuksesta ARTTU2-ohjelman kotisivulla osoitteessa: http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/arttu2/osaprojektit/hsr/Sivut/default.aspx

 

Lisätietoja: Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, terttu.pakarinen@kt.fi

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.