EU:n uusilla pelisäännöillä turvataan kuntien yhteisöveropohjaa

Euroopan komissio julkaisi 25.10.2016 merkittävän ehdotuksen EU:n yritysveropohjan yhtenäistämiseksi, jolla pyritään turvaamaan jäsenmaiden verotuloja ja samalla keventämään veroviranomaisten sekä yritysten hallinnollista taakkaa. Komission ehdotuksen ydin on, että suurten yritysten verotettava tulos laskettaisiin koko EU:ssa samalla tavalla, mutta jäsenmaat saisivat itse päättää verokannastaan. Pienemmät yritykset voisivat vapaaehtoisesti soveltaa järjestelmää. 

​Kuntaliitto antoi 17.11.2016 valtiovarainministeriölle lausunnon komission esityksestä, joka tulee huomioida Suomen kannanmuodostuksessa EU:n neuvostossa. Kuntaliitto kannattaa komission esitys yhtiöveropohjan yhtenäistämiseksi, joka on kunnianhimoinen ja sillä voi olla suuret positiiviset vaikutukset.

-  Suomessa kunnat saavat nykyisin noin kolmanneksen yhteisöveron tuotosta, jolla rahoitetaan kuntien palveluita asukkailleen. Yhteisöveropohjan turvaaminen on erittäin tärkeää, ja yhtiöveropohjan yhtenäistäminen EU:ssa on yksi parhaita mahdollisuuksia, joilla veropohja voidaan turvata, korostaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Henrik Rainio.

Kuntaliitto kuitenkin korostaa, esitys on hyvin tuore, eikä sitä ole vielä analysoitu tarkasti. Esitys ei esimerkiksi sisällä maakohtaista vaikutusarvioita, vaikka koko unionin tasolla vaikutukset ovat komission mukaan positiivisia. Tämän vuoksi esityksen vaikutuksia ja monia yksityiskohtia on vielä selvitettävä tarkemmin sekä kansallisesti että EU:n tasolla.

-  Seuraavaksi on ensisijaisen tärkeää arvioida esityksen vaikutuksia Suomen yhteisöverotuottoihin. Komission tulee osallistua arvion laatimiseen, mutta myös kansallisesti tehdä oma vaikutusten arviointi, vaati Rainio. 

Komission on nostanut veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan yhdeksi EU:n kärkiprioriteeteista. Verotuksen alalla EU:n päätökset edellyttävät yksimielisyyttä neuvostossa, mikä on vaikeuttanut yhteisten sääntöjen löytämistä veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaan, kun yksikin jäsenmaa on voinut kaataa hankkeen.

-  Veronkierron torjunnassa on nyt meneillään hyvä kansainvälinen trendi, jonka mahdollisuuksia ei tule hukata. Nyt vaikuttaa olevan mahdollista edistää aloitteita, jotka ovat vuosia olleet jumissa tiettyjen jäsenvaltioiden vastustuksesta, Rainio arvioi. 
 
Euroopan komissio on arvioinut, että EU-maat menettävät vuosittain arviolta noin 1 000 miljardia euroa veronkierron seurauksena. Nimenomaan yhtiöveron kiertäminen aiheuttaa EU-maille komission mukaan vuosittain 50-70 miljardin euron menetykset.

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää