FinDRG-hanke käynnistyi Kuntatalolla

Kuntaliitto-konsernissa käynnistyvän FinDRG-hankkeen Kick Off -tilaisuus pidettiin 7.9.2016 Kuntatalolla. Paikan päällä sekä etäyhteyksin tilaisuuteen osallistui monipuolinen joukko asiantuntijoita. Tilaisuudessa todettiin, että sote-uudistukselle asetetut tuottavuustavoitteet voidaan saavuttaa vain kehittämällä tuotantoa ja toimintaprosesseja. Palvelutuotannon ja asiakkaan palvelukokonaisuuksien tarkasteluun tarvitaan malli, jonka pohjalta on mahdollista arvioida palveluiden kustannuksia, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. FinDRG-hanke vastaa tähän haasteeseen.

Sosiaali- ja terveysasiain johtaja Tarja Myllärinen totesi avauspuheenvuorossaan, että yhteiset asiakkuudet ja palveluiden yhteensovittaminen ovat sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksen ytimessä. Käytännön toiminnassa syntyvät mittavat tietovarannot tulee ottaa käyttöön niin, että hyödynsaajina ovat sekä asiakkaat että palveluiden tuottajat ja järjestäjät.

- Tieto ilman yhteismitallisuutta ja vertailtavuutta ei ole tietoa. Aivan oleellista on se, että tieto on ehyttä alhaalta ylös asti, jatkoi hän. - Sote-uudistukselle asetetut tuottavuustavoitteet voidaan saavuttaa vain kehittämällä tuotantoa ja toimintaprosesseja. Laatu ja vaikuttavuus rakennetaan arjessa. Yhteinen ymmärrys tuotannon kuvauksesta tukee myös asiakkaan valinnanvapautta. 

Tutkimusjohtaja Mika Aaltonen muistutti kuulijoita siitä, että olemme itse luoneet käytäntömme, joita pidämme myös itsestäänselvyyksinä ja joita noudatamme lähes automaattisesti.

- Elämme ajassa, jossa meidän on yhdessä mietittävä, sitoudummeko jättämään maapallomme jälkipolville paremmassa kunnossa kuin millaisena sen itse saimme. Ratkaisujen tulee koostua monen eri tason – kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason –  useista ja samanaikaisista ratkaisuista.

Sitran johtava asiantuntija Eeva Päivärinta totesi esittelemänsä Palvelupakettimallin soveltuvan erityisesti kansallisen ohjaus välineeksi.

-  Väestön terveyttä ja palvelutarvetta palvelupaketit kuvaavat kuitenkin heikommin, ja näihin tarkasteluihin tarvitaan muita malleja. Palvelupaketeissa asiakas määräytyy hoitavan organisaation mukaan.

Toimialajohtaja Petra Kokko esitteli käynnistymässä olevaa FinDRG-hanketta. Kyse on terveydenhuollossa jo pitkään käytetyn mallin kehittämisestä myös sosiaalihuollon palvelutuotannon tarpeita palvelevaksi työkaluksi.

- Hanke tukee sote-muutoksen tavoitetta palveluiden yhteensovittamisesta asiakaskeskeisiksi kokonaisuuksiksi, totesi Kokko. - Lähtökohtana on asiakastasoisen tiedon yhdistely muuhun rutiinisti kertyvään tietoon. Lisäksi on syytä muistaa, että olemassa on jo joukko välineitä ja malleja, joita työssä voidaan hyödyntää. Hyvän perustan FinDRG-hankkeelle luo ajatus lisäarvon tuottamisesta asiakkaalle, toiminnalle ja palvelujärjestelmän ohjaukselle.  

Toiminta- ja taloustietoa yhdistelevä NordDRG on muodostunut jo standardinomaiseksi järjestelmäksi erikoissairaanhoidossa, ja vastaavanlainen malli leviää myös perusterveydenhuollossa. Manner-Suomen kaikki sairaanhoitopiirit ovat NordDRG-asiakkaita ja perustason terveyspalveluissa käytettävien järjestelmien (pDRG, APR/ePR) peittävyys on yli 25% maan väestöpohjasta.

Malli on laajennettavissa sosiaalihuollon palvelutuotannon tarkasteluun sitä mukaa kuin tarpeelliset tiedot ovat poimittavissa sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä. Myös terveydenhuollon perustason palveluiden tarkasteluissa ja alueellisestikin käytettävät mallit (pDRG, APR, ePR) yhdistetään vuoden loppuun mennessä. Parhaat palat kustakin määrittelystä poimien voidaan saada käytännön tarpeita parhaiten palveleva lopputulos.

- Toiminnan ja taloudenohjauksen näkökulmasta on aivan oleellista se, että käytettävissä on asiakaskohtaisen kustannuslaskennan malli, jatkoi Kokko. - Malli perustuu organisaatioiden tosiasiallisiin tilinpäätöstietoihin ja on jo kokeiltu ja hyväksi koettu perustason terveyspalveluita tuottavissa organisaatioissa.

Tutkimusjohtaja Outi Elonheimo esitteli puheenvuoroissaan, kuinka asiakasryhmittelyitä on kehitetty terveydenhuollon arjen kontakteissa syntyvää tietoa hyödyntäen.

- Kertyvät tiedot ovat jalostettavissa päivittäisen johtamisen ja strategisten valintojen tueksi, ja päätelmiä alueellisista tarpeista on mahdollista tehdä jo nyt.

Johtava asiantuntija Miika Linna keskittyi esityksessään tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittarointiin ja kertoi, mitä tuottavuudella tarkoitetaan FinDRG-hankkeessa.

- Käytettävissä on tuloksellisuuden arvioinnin kehikkoja, joiden hyödyntämistä FinDRG-hankkeessakin on syytä arvioida. Palveluiden käyttö ja yksikkökustannukset selittävät kustannusten vaihtelua eri organisaatioiden välillä.  Vaikuttavuuden mittaaminen on lähtökohtaisesti haasteellisempaa kuin tuloksellisuuden mittaaminen.

- Tuottavuuden vertailun ja vaikuttavuusmittareiden pohjaksi tarvitaan kuitenkin asiakkaan terveyden ja arjen ongelmien ryhmittelyä, totesi Linna.

FCG Konsultointi Oy:n vetovastuulla käynnistyvä FinDRG-hanke toteutetaan yhteisrahoitteisena verkostohankkeena. Hankesuunnitelman viimeistely ja yhteistyökumppaneiden haku ovat parhaillaan käynnissä. Tarkoituksena on, että hanketta ohjaava ohjausryhmä pääsee järjestäytymään joulukuussa. Myös varsinaiset kehittämistyöryhmät käynnistyvät joulukuussa 2016.

Hankkeen tuotoksena on sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaan palveluiden kokonaisuutta tarkastelevan mallin kuvaus. Lisäksi tuotetaan ehdotus strategista ja operatiivista johtamista tukevasta hoidon tuloksellisuuden mittaristosta.

Liikkeelle lähdetään vaiheittain siten, että uutta ryhmittelylogiikkaa kehitetään ensimmäiseksi ikäihmisten ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Tilaisuuden tallenne julkaistaan viikon kuluessa KuntaTv:ssä, http://www.kunta.tv/fi .Päivän esitykset ovat avoimesti ladattavissa hankkeen sivustolta, www.findrg.fi.

 

Lisätietoja antavat myös:

Toimialajohtaja Petra Kokko, FCG Konsultointi Oy, petra.kokko(at)fcg.fi,
 p. 044 566 7009

Erityisasiantuntija Tuija Savolainen, Suomen Kuntaliitto ry, tuija.savolainen(at)kuntaliitto.fi,
p. 050 569 5079

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.