Hajajätevesisäätelyyn ehdotetaan jälleen lievennyksiä

​Hallitus antoi 1.9.2016 eduskunnalle lakiesityksen lievennyksistä haja-asutuksen jätevesiä koskevaan sääntelyyn.

Ehdotetulla muutoksilla määriteltäisiin ympäristönsuojelulakiin ympäristön kannalta herkät alueet, joilla viemäriverkoston ulkopuolella kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyn tulisi täyttää jätevesiasetuksessa määritellyt perustason vaatimukset laissa annettuun määräaikaan mennessä. Annettua määräaikaa pidennettäisiin nyt kolmannen kerran alkuperäisestä.  Ehdotettu määräaika järjestelmien korjaamiselle näillä herkillä alueilla on 31.10.2019.

Kuntien ympäristönsuojelumääräysten jätevesiä koskevat määräykset jäisivät voimaan. Muilla kuin ympäristönsuojelulaissa tai kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä määritellyillä herkillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät tulisi korjata vastaamaan asetuksen vaatimuksia uuden rakennuksen rakentamista vastaavan rakentamisen tai vesijärjestelmän uusimisen yhteydessä. Aiemmin sekä vähäisen kuormituksen ja kohtuuttomien kustannusten perusteella ollut mahdollisuus saada viiden vuoden määräaikainen vapautus vaatimusten täyttämiselle edellyttäisi jatkossa vain toisen ehdon täyttymistä. 

Kuntaliitto on tyytyväinen paikallisen ympäristönsuojelun tarpeisiin laadittujen kuntien ympäristönsuojelumääräysten aseman ja merkityksen pysyttämiseen.

Kuntaliitto arvioi, että asetuksen määräajan pidennys jälleen noin kahdella vuodella on tarpeeton vaatimusten lieventyessä ja lisäksi voi haitata yhdyskuntien vesihuoltokokonaisuuden toimivuutta ja lisätä sen kustannuksia. Järjestelmien korjaamisen siirtäminen pitkälle tulevaisuuteen voi vaarantaa talousvedeksi kelpaavan veden saatavuutta joillain keskitetyn vesihuollon ulkopuolisilla alueilla sekä haitata pinta- ja pohjavesien laatua parantavien tai ylläpitävien vesienhoidon tavoitteiden toteutumista.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan, jos poikkeaminen voidaan myöntää pelkkien kohtuuttomien kustannusten perusteella ilman ympäristökuormituksen arviointia, jää pilaantumisen arviointi herkillä alueilla työlään ja kalliin ja kiinteistön omistajalle ennakoimattoman jälkivalvonnan tehtäväksi. Nykyiset poikkeamisedellytykset riittäisivät Kuntaliiton näkemyksen mukaan estämään kohtuuttomuudet. Poikkeusten täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää vain, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle laaditaan ohjeistus ja muu tarvittava materiaali poikkeushakemusten käsittelyn avuksi.    

Kuntaliito toivoo, että lopulliset ratkaisut hajajätevesisäätelyyn tehdään tässä yhteydessä ja kansalaisille, viranomaisille ja alan toimijoille annetaan vastaisuudessa rauha ja selvyys hajajätevesihuollon toimeenpanossa ja kehittämisessä.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.