Hallitus esittää eduskunnalle, että työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyy vuoden 2019 alkuun

Hallitus esittää eduskunnalle, että kuntalaissa olevaa siirtymäsäännöstä työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoitteesta jatkettaisiin kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun asti. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista. Laki tulisi voimaan 1.1.2017.

​Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun on kytköksissä sote-uudistukseen. Siirtymäajan jatkamisella kahdella vuodella mahdollistettaisiin nykytilan jatkuminen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutoksen voimaantuloon saakka. Siten kuntien ei tarvitsisi yhtiöittää työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja kahdeksi viimeiseksi vuodeksi.

Hallitus esittää lisäksi, että kunnan ja kuntayhtymän olisi eriytettävä työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista vuoden 2019 alkuun saakka. Tällä turvattaisiin kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana.

Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä hallitus ehdottaa jatkettavaksi siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin. Edellytyksenä olisi, että henkilö on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja palvelussuhde jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskisi myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. Kunta vapautuisi varainsiirtoverosta, jos se viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä luovuttaisi kunnan omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut työterveyshuollon käytössä ja pysyy luovutuksen jälkeenkin työterveyshuollon käytössä. Verovapaus koskisi myös vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita.

Lisätietoja

Lääkintöneuvos Kristiina Mukala, p. 02951 63325
Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 02951 63329

 

Linkit:

Tags

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.