INTERREG EUROPE: toinen hakukierros ja osaamisalustat

Koko Euroopan kattavan julkisten tahojen aluekehittämisen yhteistyötä tukevan INTERREG EUROPE-ohjelman toinen hakukierros sulkeutui 13.5. Määräaikaan mennessä jätettiin kaikkiaan 211 hakemusta. Suomalaisia yhteistyökumppaneita oli mukana kaikkiaan 50. Eniten jätettiin ympäristön suojelua ja energiatehokkuuden edistämistä koskevia hankehakemuksia (73 kappaletta) sekä pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseen liittyviä hakemuksia (52 kappaletta).

Rahoitettavista hankkeista tehdään päätökset tämän hetkisen arvion mukaan joulukuussa 2016. Kolmas haku on suunniteltu alustavasti avattavaksi alkuvuodesta 2017. Ohjelman kotisivuilta www.interregeurope.eu löytyy tietoa mm. ensimmäisellä hakukierroksella hyväksytyistä hankkeista.

 

Ohjelman kotisivuilta löytyy myös tietoa osaamisalustoista (policy learning platform), jotka perustetaan kaikille ohjelman neljälle teemalle (tutkimus ja innovaatiot, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen talous sekä ympäristö ja resurssitehokkuus).

 

Osaamisalustojen palveluja voivat hyödyntää myös muut kuin INTERREG EUROPE-hankkeissa mukana olevat. Tarjolla on mm. tietopankki ja siihen liittyvät online-palvelut, vertaisarviointeja ja selvityksiä, verkostoitumis- ja partnerinhakupalveluja sekä Expert Helpdesk tukemaan teemakohtaisia aluekehityksen politiikkavalintoja.  Osaamisalustojen toiminta käynnistyy syksyllä 2016 ja niitä esitellään European Week of Regions and Cities -tapahtumassa 10.-13.10.2016 Brysselissä.

 

INTERREG EUROPE-ohjelma tukee julkisten/julkisluonteisten tahojen yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Tällä kaudella ohjelmasta tuettava toiminta kohdentuu vahvasti kasvun ja työllisyyden tavoitteeseen, jota Suomessa toteuttaa erityisesti Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-20 sekä eurooppalaisen alueellisen yhteistyön ohjelmat.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.