Jätelain muutosta valmistelevan työryhmän asettaminen

Ympäristöministeriö on asettanut 18.8.2016 työryhmän valmistelemaan jätelain muutosta yhdyskuntajätehuollon vastuunjaon osalta sekä selvittämään jätelain ja hankintalain yhteensovittamista.

Työryhmän tehtävänä on valmistella jätelainsäädännön yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevaa uudistusta ja samassa yhteydessä tarkastella myös jätelain ja hankintalainsäädännön yhteensovittamista ja tehdä näitä koskevat ehdotukset vaikutusarviointeineen.

Puheenjohtaja on kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä.

Kuntaliittoa edustavat erityisasiantuntija Tuulia lnnala (jäsen) Alueet ja yhdyskunnat -yksiköstä sekä johtava lakimies Katariina Huikko, Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä (pysyvä asiantuntija). Työryhmän toimikausi on 22.8.2016-31.1.2017.

 

Kuntaliiton tavoite työryhmässä on kunnallisen jätehuollon toimintaedellytysten ja jätehuoltopalvelu-jen saatavuuden turvaaminen koko Suomen alueella sekä erityisesti kuntalaisten maksujen säilyttäminen kohtuullisina.