Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen

Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotukset lähtevät lausunnolle.

Työryhmän valmistelemat ehdotukset koskevat ELY:n valvontaa ja roolia, vähittäiskaupan suuryksikköä koskevia säännöksiä, yleiskaavan käytön laajentamista rakennusluvan perusteena, asemakaavaprosessin sujuvoittamista ja suunnittelutarvesäännösten selkeyttämistä. Lisäksi muutosehdotuksia tehtiin maisematyöluvanvaraisuuteen liittyen. Pääosa ehdotuksista on kuntien kannalta myönteisiä ja niiden voidaan katsoa sujuvoittavan prosesseja.

Ehdotusta, joka koskee lain muuttamista siten, että asemakaavamääräyksiä ei voisi jatkossa antaa vähittäiskaupan laadusta ja koosta oli kuitenkin sellainen ehdotus, johon Kuntaliito ei voinut suostua. Muutos heikentäisi kuntien mahdollisuutta niin halutessaan ohjata palvelujen sijoittumista suhteessa asumiseen ja liikenneyhteyksiin. Palveluverkon ja liikenteen suunnittelun edellytysten heikentyminen vähentäisi yhdyskuntien kehittämisen hallittavuutta.

Tältä osin Kuntaliitto jätti työryhmän ehdotukseen eriävän mielipiteen. Työryhmän ehdotukseen jätettiin yhteensä viisi eriävää mielipidettä eri asioista.

Lisätietoja:  

  • johtaja Ritva Laine, puhelin 050 521 5749
    Alueet ja yhdyskunnat

  • johtava lakimies Ulla Hurmeranta, puhelin 050 382 7357

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.