Käsikirja kunnan liikenneturvallisuustyöhön

Käsikirja sisältää yleiskuvauksen liikenneturvallisuustyön monipuolisuudesta, liikenneturvallisuuden osatekijöistä, ilmiöistä ja tietolähteistä sekä onnettomuuksien kustannuksista. Käsikirjassa pohditaan myös syvemmin kunnan roolia ja käydään läpi eri toimialojen mahdollisuuksia toteuttaa liikenneturvallisuustyötä.

​Kohderyhmänä ovat kunnat sekä kuntien liikenneturvallisuustyöhön osallistuvat alueelliset viranomaistahot, paikalliset sidosryhmät ja suunnitelmia laativat konsultit. Käsikirjan tavoitteena on tukea laajassa yhteistyössä toteutettua paikallista liikenneturvallisuustyötä. Erityisesti sen toivotaan olevan hyödyllinen perehdytysmateriaali työhön uutena mukaan tuleville henkilöille, mutta myös kuntien päätöksentekijöille.

Käsikirjan tekijöinä ovat Juha Heltimo, Strafica Oy ja Annu Korhonen, Linea Konsultit. Työtä ovat rahoittaneet Liikennevirasto, Trafi ja Liikenneturva, ohjausryhmässä ovat olleet mukana myös Kuntaliitto ja liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.