Kirjanpitoon liittyviä ohjeita

 

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta (2016) 

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 19.4.2016 tarkistanut yleisohjettaan kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Tarkistuksessa on otettu huomioon mm. edellisen yleisohjeen antamisen jälkeen voimaan tulleet kuntalain (410/2015) ja kirjanpitolain (1620/2015) muutokset. 

 

Satunnaiset erät säilyvät kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmassa, vaikka ne poistuvatkin muutetun kirjanpitolain perusteella yksityisten yhteisöjen tuloslaskelmakaavasta. Yleisohjeen luvussa 9 on tarkennettu poistojen ja arvonalentumisten kirjanpidollista käsittelyä. Mikäli poistonalainen hyödyke esimerkiksi tuhoutuu tulipalossa kokonaan tai hyödykkeen tulonodotukset muuttuvat olennaisesti tai poistuvat kokonaan sen käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen, esitetään kulukirjaus tuloslaskelmassa erikseen arvonalentumisena, kun se aikaisemmin esitettiin poistona.

 

Tarkistettu yleisohje korvaa vuonna 2011 annetun vastaavan yleisohjeen.
Tarkistettua ohjetta noudatetaan laadittaessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstä tilikaudelta 2016. 

Muut yleisohjeet

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tarkistamassa myös kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimista ja liitetietojen laatimista koskevia yleisohjeita. Näistä taseen laatimista koskeva yleisohje julkaistaneen kesäkuun aikana.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.