Koheesiopolitiikan tulevaisuus

Meneillään oleva rakennerahastokausi on saatu hyvin vauhtiin ja nyt on aika siirtää katse jo seuraavaan ohjelmakauteen 2021-2027. Koheesiopolitiikan tulevaisuudesta käydään keskustelua eri organisaatioissa EU:n tasolla ja myös Suomessa on ryhdytty miettimään, millaisia tavoitteita meillä tulisi olla tulevan suhteen.

 

Maakuntajohtajat asettivat maaliskuussa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan maakuntien näkemystä tulevaisuuden koheesiopolitiikaksi. Työryhmää vetämään valittiin maakuntajohtaja Olav Jern ja valmistelussa olivat mukana aluekehitysjohtajia eri maakuntaliitoista.

Työryhmän kannanotossa todetaan, että koheesiopolitiikan on oltava aktiivisessa roolissa EU:n kilpailukyvyn kehittämisessä myös seuraavalla rahoituskaudella. Koheesiopolitiikan painopisteiden tulee olla talouskasvussa, innovaatioissa ja osaamispohjaisessa taloudessa sekä työllisyydessä.

Koheesiopolitiikka on antanut Suomessa välineitä alueiden eriarvoisuuden tasoittamiseen ja Suomen hallituksen tavoitteena tulee jatkossa olla kokonaissaannon maksimointi, jotta aluekehittämisen jatkuvuus voidaan taata koko maassa. Maakunnat tukevat Suomen hallituksen linjaa koheesiopolitiikassa, jossa Suomen erityiskysymykset kytkeytyvät Suomen syrjäisen sijainnin ja harvan asutuksen huomioimiseen, arktisen yhteistyön ja itämeriyhteystyön kehittämiseen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen erityisaseman huomioimiseen.

Jatkossa ohjelmien hallinnointia ja ohjelmarakenteita on yksinkertaistettava ja joustavoitettava. Hallinnollista taakkaa tulee keventää etenkin niissä jäsenmaissa, joissa rahoitusvolyymi suhteessa aluetalouteen on alhainen. Lisäksi eri ohjelmien synergiaedut on pystyttävä hyödyntämään ja rahastojen yhteiskäyttö on oltava mahdollista.

Uusien itsehallinnollisten maakuntien muodostumisen myötä aito aluelähtöisyys ja maakuntien strateginen rooli alueensa kehittäjänä vahvistuvat. Maakuntajohtajat esittävät myös, että maakuntien osaaminen ja asiantuntemus hyödynnetään uuden ohjelmakauden valmistelussa.

Kannanotto luovutettiin elinkeinoministeri Rehnille 11.5.2016.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.