Komissio ehdottaa maakohtaista veroraportointia suurille yrityksille

Euroopan komission julkaisi 12.4.2016 ehdotuksen, jolla muutetaan tilinpäätösdirektiiviä siten, että suurten monikansallisten yritysten olisi raportoitava maakohtaisesti missä EU-maassa ne saavat voittonsa ja mihin maahan maksavat veronsa. Maakohtainen raportointi koskisi sellaisia monikansallisia yrityksiä, joiden kokonaistulot ovat yli 750 miljoonaa euroa vuodessa.

​Samoja sääntöjä sovellettaisiin myös monikansallisiin yrityksiin, jotka eivät ole eurooppalaisia, mutta harjoittavat liiketoimintaa Euroopassa. Näin ollen raportointivelvollisuus koskisi useita tuhansia EU:ssa toimivia suuria yrityksiä.

Maakohtaisten tulo- ja verotietojen lisäksi yritysten olisi julkaistava tiettyjä taustatietoja (liikevaihto, työntekijöiden lukumäärä, toiminnan luonne), jotka mahdollistavat toiminnan tarkemman analysoinnin. Tiedot olisi julkaistava kustakin EU-maasta, jossa yritys toimii ja ne säilyvät saatavilla viiden vuoden ajan. Tiedot on julkaistava myös sellaisista verotuksellisista lainkäyttöalueista, joissa ei noudateta verotusalan hyvän hallintotavan standardeja (eli ns. veroparatiisit). Lisäksi EU:n ulkopuolella maksetuista veroista yritysten tulisi julkaista koostetut tiedot. 

Kuntaliitto kannattaa esitystä, mutta laajentaisi raportointivelvollisuutta

Suomessa kunnille tilitetään tänä vuonna arviolta noin 1,3 miljardia euroa yhteisöveroa, jolla rahoitetaan kuntien palveluita. Kuntaliitto pitääkin komission esitystä hyvin kannatettavana. Kuntaliitto on jo useasti aiemmissa yhteyksissä kannattanut maakohtaista vero- ja tulotietojen raportointia, koska se on omiaan vähentämään veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua.

Positiivista on, että raportointivelvollisuus koskee myös toimintaa EU:n ulkopuolella ja erityisesti ns. veroparatiisimaissa. Maakohtainen raportointi on myös siinä mielessä yksi parhaita haitallisen veronkierron ehkäisykeinoja, että se ei aiheuta yrityksille suurta hallinnollista taakkaa.

 

Esitys koskee nyt vain kaikkien suurimpia yrityksiä. On toivottavaa, että myöhemmässä vaiheessa raportointivelvollisuuden alarajaa lasketaan ja maakohtainen raportointi ulotetaan koskemaan laajempaa joukkoa suuria yrityksiä, koska 750 miljoonan euron vuositulorajaa voidaan pitää varsin korkeana.   

 

Komissio on arvioinut, että yksistään yhtiöverotuksen kiertäminen aiheuttaa EU-mailla vuosittain 50-70 miljardin euron menetykset. Nyt julkaistu ehdotus on komission mukaan valmisteltu huolella siten, että se ei edellytä luottamuksellisten tietojen tai liikesalaisuuksien kertomista. Ehdotuksella lisätään yksinkertaisella tavalla isojen monikansallisten yritysten velvollisuuksia verotukseen liittyvissä asioissa haittaamatta yritysten kilpailukykyä.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.