Kouluverkkoselvityksistä palveluverkkotarkasteluihin

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhdetta koskien on valmistunut tutkimus, jossa on tarkasteltu ARTTU2-kuntien kouluverkkoa koskeneita suunnitelmia palvelukattavuuden, uusien toimintatapojen ja arjen liikkumisen muutosten näkökulmasta. Tarkastelujaksona on valtuustokausi 2013-2017.

Tutkimus on tehty osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa ja se on julkaistu Uutta ARTTU2-ohjelmasta -julkaisusarjassa. Tutkimuksen ovat tehneet Sami Tantarimäki ja Anni Törhönen Turun yliopistosta.

Tehtyjen kouluverkkoselvitysten perusteella havaittiin oletusten mukaisesti, että kouluverkkotarkastelu on ollut vilkkainta siellä, missä kouluverkko on tiheintä. Lisäksi havaittiin, että enemmistö selvityksen tehneistä kunnista katsoo palveluverkkoa laajemmin myös kouluverkkosuunnittelun yhteydessä.

Tutkimus on jatkoa samojen tekijöiden laatimalle, keväällä 2016 ilmestyneelle ARTTU2-raportille "Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla".

 

RaporttiKouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisusarja nro 11/2016

Tutkimusohjelman verkkosivut: www.kuntaliitto.fi/arttu2

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista