Kunnille tietoa ja tukea kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoon

Hallittu ja nopea vastaanottokeskuksista kuntaan siirtyminen ja kotoutumisen käynnistyminen on sekä yhteiskunnan että oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden etu. Suunnitelmallinen kuntiin muutto tasaisesti eri puolille Suomea vastaa kuntien väestökehityksen ja elinkeinoelämän tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

Kansainvälistä suojelua saavat henkilöt merkitsevät usein vastaanoton alkuvaiheessa kustannuksia kunnille, mutta samalla maahanmuuttajien sijoittuminen kuntiin tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja elävöittää kuntia. Parhaan hyödyn maahanmuutosta kunta saa panostamalla sujuvaan vastaanottoon, laadukkaisiin kotoutumispalveluihin sekä avoimeen ilmapiiriin, jotta uusista tulijoista tulee pysyviä kuntalaisia. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on koostanut kunnille tietopaketin vastaanoton suunnittelun tueksi. Tietopaketti sisältää tietoa mm. vastaanoton ja kotoutumisen palvelujen järjestämisestä, valtion korvauksista ja yhteistyömahdollisuuksista ja tuo esiin kuntien omia kokemuksia. 

 

Lisätukien hakemisesta tiedotetaan syksyllä

Tiedon levittämisen ja kuntiin siirtymisen menettelyiden kehittämisen ohella työ- ja elinkeinoministeriö tukee kansainvälistä suojelua vastaanottavia kuntia EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta saatavalla hankerahoituksella (Sylvia-hanke).

Työ- ja elinkeinoministeriö hakee parhaillaan meneillään olevasta hankehausta rahoitusta lisätukien maksamiseen seuraavasti: laskennallisen korvauksen lisäosa kuntiin vuonna 2016 tulevista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä, kertakannustinkorvaus tiettyyn vastaanotettavien määrään sitoutuville kunnille sekä erillistuki kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille. Haussa on n. 5,9 miljoonaa euroa. Lisätukia koskevasta rahoituskierroksesta ohjeistetaan kuntia syksyllä 2016. 

 

Kotouttaminen.fi-sivusto palvelee kuntia ja kotouttamistyön ammattilaisia

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen kotouttaminen.fi-sivuston Pakolaisten vastaanotto -osiota on paketin julkaisun yhteydessä päivitetty tietopaketin infografiikalla ja teksteillä. Sivustolta saa tiivistä tietopakettia laajemmin tietoa pakolaisten vastaanotosta, kotouttamisesta ja näihin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tietopakettiin voi tutustua joko työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivujen (tem.fi) Maahanmuuttajien kotouttaminen-osiossa tai tulostaa tietopaketin kokonaisuudessaan pdf-tiedostona. 

Tietopaketti julkaistiin Säätytalolla perjantaina 17.6. Oleskeluluvan saaneet mukaan rakentamaan elinvoimaista Suomea -seminaarissa. Tietopaketin on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus yhteistyössä Sylvia2-hankkeen kanssa. Infografiikan ja taiton on laatinut Hill+Knowlton.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Tarja Rantala, TEM, puh. 029 504 7101
Hankekoordinaattori Maria Tiainen, TEM, puh. 029 504 7582 (tietopaketti)
Erityisasiantuntija Helena Torkko, TEM, puh. 029 504 7695 (kotouttaminen.fi ja kotouttamisen osaamiskeskus)​

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.