Kuntaliitto ja TEM suosittelevat kuntia liittymään uuteen energiatehokkuussopimukseen

​Kuntaliitto sekä työ- ja elinkeinoministeriö suosittelevat Suomen kunnille ja kaupungeille energiatehokkuussopimuksen solmimista.

Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskisen ja elinkeinoministeri Olli Rehnin kunnille laatimassa kirjeessä korostetaan kuntien ja kuntayhtymien työn merkitystä energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomessa käynnistyy nykyisen, hyväksi havaitun sopimuksen jatkoksi uusi energiatehokkuussopimuskausi 2017–2025. Kunta-alalle solmitaan oma energiatehokkuussopimus, joka kannustaa ja auttaa suomalaisia kuntia, kaupunkeja ja kuntayhtymiä viisaampaan ja vastuulliseen energiankäyttöön.

Liittyminen sopimukseen on mahdollista 14.10.2016 alkaen, kun ministeriöt, Energiavirasto ja toimialaliitot allekirjoittavat sopimukset Säätytalolla Helsingissä. Merkittävän määrän yrityksiä ja kunta-alan toimijoita toivotaan liittyvän uudelle sopimuskaudelle jo tässä allekirjoitustilaisuudessa.

Sopimuksilla merkittävä vaikutus energiansäästötalkoissa

Energiatehokkuussopimus auttaa kuntaa tai kuntayhtymää energiatehokkuuden jatkuvassa ja määrätietoisessa parantamisessa ja uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Sopimus helpottaa kunnan tai kuntayhtymän omien energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja on kannustava esimerkki kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yrityksille.

Energiatehokkuussopimuksilla on tarkoitus saavuttaa puolet vuodelle 2020 asetetusta koko Suomea sitovasta energiansäästötavoitteesta. Vapaaehtoisuuteen perustuva sopimusjärjestelmä on vaihtoehto uudelle lainsäädännölle ja muille uusille pakkokeinoille. Toimiakseen järjestelmän tulee kattaa sille asetetut kattavuustavoitteet, myös kuntien osalta.

 

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.