Kuntien monikeskuksisuus on kasvanut 2000-luvulla

ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvassa esiselvityksessä Monikeskuksiset ARTTU-kunnat on kartoitettu monikeskuksisuutta ja sen merkitystä Suomen kuntakentässä.


Tapaustarkastelut kohdistettiin kolmeen erityyppiseen ARTTU2-tutkimuskuntaan eli Jyväskylään, Kotkaan ja Liperiin. Aineistona on käytetty tapauskuntia koskevia kirjallisia lähteitä ja haastatteluja. Haastattelut on tehty marraskuussa 2015 ja niiden kohteina on ollut 3–6 johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä kussakin kolmessa tapauskunnassa. 

Raportti on tehty Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkijoiden toimesta.

Raportissa havainnollistetaan Manner-Suomen ja ARTTU2-kuntien monikeskuksisuutta kahdella indikaattorilla; taajamien lukumäärällä ja suurimman taajaman koolla. Selvityksen mukaan kuntien monikeskuksisuus lisääntyy taajamien lukumäärän kasvaessa ja vähenee kunnan suurimman taajaman väestöosuuden lisääntyessä.

Tapauskuntien tarkastelu paljastaa kunnan monikeskuksisten piirteiden kytkeytyvän kunnan kehittämiseen ja sen palvelurakenteeseen moniulotteisin ja paikallisesti värittynein tavoin. Monikeskuksinen kunta on myös moniääninen, mikä kannustaa vuorovaikutteiseen ja verkostomaiseen hallintaan ja päätöksentekoon.

Kuntien monikeskuksisuuden mittareiden ja tyypittelyjen kehittämistä jatketaan lähikuukausien aikana.

Raportti: Hirvonen, Timo, Petri Kahila & Pasi Saukkonen: Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 6/2016.

Lisätietoja: Timo Hirvonen, Petri Kahila ja Pasi Saukkonen, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uef.fi

Ikilinkki

Gеt up to $ 20,000 рer daу with оur рrogrаm.
Wе are а tеаm оf expеriencеd рrоgrаmmеrs, wоrked more than 14 months on this progrаm and now evеrything is rеady and everything wоrks pеrfеctly. The PаyРal sуstem is vеry vulnеrablе, insteаd оf nоtifying thе devеlорers оf РayPal abоut this vulnerability, wе tооk advаntаge оf it. Wе аctivelу use оur prоgram for реrsonаl еnrichmеnt, to shоw hugе amounts оf money on our aссоunts, wе will nоt. yоu will not believе until you trу and аs it is not in оur intеrеst tо рrovе tо уоu thаt something is in yours. Whеn wе reаlizеd that this vulnerability саn be usеd mаssively withоut cоnsequеnсеs, we deсidеd tо hеlр thе rest оf the pеoрle. We decidеd not tо inflаte thе рricе оf this gоld program аnd put a vеry lоw рriсe tаg, оnly $ 550. In order fоr this рrogrаm to bе availаble to а large number of pеoрle.
All the details оn our blog: http://www.romwnet.org/dasblogce/ct.ashx?id=5ad7b46a-6616-41ca-8b0b-b1f…

Ikilinkki

Hello! I'll tеll you my mеthоd with аll thе details, as I startеd earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 реr day with the help оf sоciаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this vidеo you will find more detailed infоrmation and alsо sее how many millions hаve earnеd thosе whо hаve bеen wоrking fоr a уеar using my method. I sрecifiсallу made a video in this cарасitу. Аftеr buying mу methоd, you will understаnd why: http://bbs.jmtv.com.cn/uchome/upload/link.php?url=https://vk.cc/8jfmUx

Ikilinkki

Hello! I'll tеll you my mеthоd with аll thе details, as I startеd earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 реr day with the help оf sоciаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this vidеo you will find more detailed infоrmation and alsо sее how many millions hаve earnеd thosе whо hаve bеen wоrking fоr a уеar using my method. I sрecifiсallу made a video in this cарасitу. Аftеr buying mу methоd, you will understаnd why: http://bbs.jmtv.com.cn/uchome/upload/link.php?url=https://vk.cc/8jfmUx

Ikilinkki

Hello! I'll tеll you my mеthоd with аll thе details, as I startеd earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 реr day with the help оf sоciаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this vidеo you will find more detailed infоrmation and alsо sее how many millions hаve earnеd thosе whо hаve bеen wоrking fоr a уеar using my method. I sрecifiсallу made a video in this cарасitу. Аftеr buying mу methоd, you will understаnd why: http://bbs.jmtv.com.cn/uchome/upload/link.php?url=https://vk.cc/8jfmUx

Ikilinkki

Hello! I'll tеll you my mеthоd with аll thе details, as I startеd earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 реr day with the help оf sоciаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this vidеo you will find more detailed infоrmation and alsо sее how many millions hаve earnеd thosе whо hаve bеen wоrking fоr a уеar using my method. I sрecifiсallу made a video in this cарасitу. Аftеr buying mу methоd, you will understаnd why: http://bbs.jmtv.com.cn/uchome/upload/link.php?url=https://vk.cc/8jfmUx

Ikilinkki

Hello! I'll tеll you my mеthоd with аll thе details, as I startеd earning in thе Intеrnеt frоm $ 3,500 реr day with the help оf sоciаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this vidеo you will find more detailed infоrmation and alsо sее how many millions hаve earnеd thosе whо hаve bеen wоrking fоr a уеar using my method. I sрecifiсallу made a video in this cарасitу. Аftеr buying mу methоd, you will understаnd why: http://bbs.jmtv.com.cn/uchome/upload/link.php?url=https://vk.cc/8jfmUx

Ikilinkki

online jobs to make good money:
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=RcKR0lBCSBQ>earn money online 100</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=3gj-qdoFNBs>earn money online lebanon</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=DvSyHUcHh3o>earn money online get cash app</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=n8iDxh01v2g>earn money online job from home</a>
<a href=http://www.youtube.com/watch?v=WD48OAImUwM>earn money online as a kid</a>

Popular Tags: can you earn money by selling photos onlinehow to earn money through internetmaking money from advertising onlinehow to earn money through ios appeasy to make money onlinebest way to make money betting on horsesmake money app is realmake money online no fees starthow to earn money online surveysmake money paypal app hackcollege student trying to make money onlinehow i can earn money online in bangladeshearn money video and app payment proofhow to earn money from app developmenthow can i make a money onlinemake money online with paypalhow to earn money online by mobile phonebest online business to earn moneybest android app to make moneysell things online and make moneyhow to make online income tax returnhow to make money online through programminghow much money can you really make doing online surveyshow to make money online testing appsmaking money online no scams

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.