Kuntien monikeskuksisuus on kasvanut 2000-luvulla

ARTTU2-tutkimusohjelmaan kuuluvassa esiselvityksessä Monikeskuksiset ARTTU-kunnat on kartoitettu monikeskuksisuutta ja sen merkitystä Suomen kuntakentässä.


Tapaustarkastelut kohdistettiin kolmeen erityyppiseen ARTTU2-tutkimuskuntaan eli Jyväskylään, Kotkaan ja Liperiin. Aineistona on käytetty tapauskuntia koskevia kirjallisia lähteitä ja haastatteluja. Haastattelut on tehty marraskuussa 2015 ja niiden kohteina on ollut 3–6 johtavaa viranhaltijaa ja luottamushenkilöä kussakin kolmessa tapauskunnassa. 

Raportti on tehty Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkijoiden toimesta.

Raportissa havainnollistetaan Manner-Suomen ja ARTTU2-kuntien monikeskuksisuutta kahdella indikaattorilla; taajamien lukumäärällä ja suurimman taajaman koolla. Selvityksen mukaan kuntien monikeskuksisuus lisääntyy taajamien lukumäärän kasvaessa ja vähenee kunnan suurimman taajaman väestöosuuden lisääntyessä.

Tapauskuntien tarkastelu paljastaa kunnan monikeskuksisten piirteiden kytkeytyvän kunnan kehittämiseen ja sen palvelurakenteeseen moniulotteisin ja paikallisesti värittynein tavoin. Monikeskuksinen kunta on myös moniääninen, mikä kannustaa vuorovaikutteiseen ja verkostomaiseen hallintaan ja päätöksentekoon.

Kuntien monikeskuksisuuden mittareiden ja tyypittelyjen kehittämistä jatketaan lähikuukausien aikana.

Raportti: Hirvonen, Timo, Petri Kahila & Pasi Saukkonen: Monikeskuksiset ARTTU-kunnat. Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 6/2016.

Lisätietoja: Timo Hirvonen, Petri Kahila ja Pasi Saukkonen, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@uef.fi