Laatutyö on ryhmätyötä

Kuntatalolle kokoontui 1.9. kansallisen arviointi- ja laatuverkoston syysseminaariin innokas ja monipuolinen joukko julkisen sektorin laadun kehittäjiä eri organisaatioista. Päivän aikana kuultiin kiinnostavia puheenvuoroja ajankohtaisista julkisen sektorin laadun kehittämisen teemoista.

Vantaa laatutyö on ollut menestyksellistä. Vantaalla toimialat, tulosalueet ja sellaiset tulosyksiköt, joilla on oma budjetti, käyttävät CAF-arviointimallia toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä.Vantaan käyttämässä mallissa kysymyksiin on sisällytetty kaupungin strategisia tavoitteita. Sivistystoimen strategiaryhmä vastaa siitä, että CAF-arviointi toteutuu toimialalla. 
Kehittämispäällikkö Ritva Nyberg korosti laadun kehittämisen olevan ryhmätyötä.

CAF-viitekehystä laatutyössään käyttäville organisaatioille on tulossa kehittämistä eteenpäin viemään ulkoisen palautteenannon malli PEF (Performance External Feedback), josta palvelupäällikkö Aila Särmälä ja kehityspäällikkö Marika Tammeaid Valtiokonttorista kertoivat. Malli on tarkoitettu organisaatioille, joilla on halu saada palautetta toiminnastaan ja kehittää sitä kokonaisvaltaisesti laadunhallinnan avulla.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina painotti puheenvuorossaan päätösten vaikutusten ennalta arvioimisen tärkeyttä. Arvioinnin avulla päätökset ovat harkittuja ja kauaskantoisia ja näkyvät kasvavana kuntalaisten hyvinvointina. Kuntakentän myllerryksessä ja tulevaisuuden kunnan uusien roolien hahmottuessa on laatutyö Reinan mukaan kunnille tärkeä tuki muutoksessa. Reina myös korosti, että päätösten vaikutusten arviointi on kunnille luotettavuuden, uskottavuuden ja houkuttelevuuden mittari.

Päivän aikana esittäytyi myös Suomen arviointiyhdistys (Finnish Evaluation Society), jonka puheenjohtaja Johanna Nurmi toivotti kiinnostuneet mukaan yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen tavoitteena on edistää korkeatasoista suomalaista arviointitoimintaa, arviointitutkimusta ja arviointiin liittyvää koulutusta. 

Lisätietoja: http://www.sayfes.fi/etusivu/

Päivän aineistoihin voit tutustua TÄÄLLÄ​

Julkisen sektorin laadunkehittäjille avoin verkosto kokoontuu seuraavan kerran Kuntatalolla 20.12.2016. Tervetuloa mukaan! Verkostoon voit liittyä ilmoittamalla yhteystietosi Ville Niemiselle, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.