Maatalouslomituksen, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstön siirron valmistelu kunnasta maakuntaan alkaa

Valtiovarainministeriö on asettanut sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmälle alaryhmän valmistelemaan maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvän, muita kuin sote-tehtäviä hoitavan henkilöstön asemaa ja palvelussuhteiden ehtoja koskevia asioita.

Ryhmän toimikausi on 15.9.2016 - 15.4.2019 ja ryhmä valmistelee henkilöstöpolitiikkaryhmälle esityksen mm. kunnista siirtyvän pelastustoimen, maatalouslomituksen ja ympäristöterveydenhuollon henkilöstön asemasta ja palvelussuhteiden ehdoista. Esityksessä tullaan huomioimaan mahdollisuuksien mukaan myös muita uudistuksen edetessä esille nousevia henkilöstön siirtoa koskevia asioita.

 

Kuntaliiton edustajana ryhmässä on erityisasiantuntija Tarja Hartikainen ja Kuntatyönantajaa ryhmässä edustaa neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Periaatteena maakuntauudistuksessa on, että henkilöstö siirtyy liikkeen luovutusperiaatteella kunnista maakuntiin.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.