Maksun periminen tilojen ja laitteiden tarkastuksesta yksityiseksi terveyspalvelun tuottajaksi hakeutuvalta

​Laissa yksityisistä terveyspalveluista (152/1990) kunnan terveyslautakunnan alaiselle viranhaltijalle on asetettu velvollisuus tarkastaa yksityiseen terveyspalvelujen antamiseen käytettävät tilat ja laitteet sekä viipymättä antaa käynnistä tarkastuskertomus palvelun tuottajalle (7 §).

Laissa myös säädetään maksuista, jotka kyseisen lain nojalla voidaan periä 
(14 c §). Kyseessä on siis kunnan lakisääteinen velvollisuus. Näin ollen kunta ei voi periä käyttöönottotarkastuksesta taikka tarkastuskertomuksen antamisesta maksua.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.