Neuvoja ja vinkkejä kirjastojen saavutettavuuden parantamiseksi

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Saavutettavuus on keskeinen tavoite, johon myös lainsäädäntö ohjaa. Arkipäivän saavutettavuuden toteutumisessa voi silti olla monia pulmia. Arkipäivän saavutettavuus ei ole pelkästään kysymys fyysisestä ympäristöstä ja välimatkasta. On paljon muitakin asioita, jotka käytännössä tekevät asioinnin kirjastossa tai verkossa olevien sisältöjen hyödyntämisen vaikeaksi, tai jopa mahdottomaksi monelle. 

​Tunnistetaanko kirjastossa saavutettavuuteen liittyviä asioita? Kirjasto tarkoitettu kaikille samalla kun käyttäjäkunta on aikaisempaa heterogeenisempää. Moninaisuuden tulisi näkyä myös kirjaston palveluissa ja aineistosisällöissä: onko monikulttuurista, moniarvoista tietoa ja aineistoja saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta?   

Saavutettavuussuositus on opas käytännön työhön, suunnitteluun, kehittämiseen ja itsearviointiin. Suosituksessa tunnistetaan ilmiöitä ja käyttäjäryhmiä, joiden näkyvyyttä on saavutettavuuden toteutumisen kannalta hyvä pohtia ja nostaa esille. Jos toiminta edesauttaa toimintaesteisen asiointia kirjastossa, se on hyvä ja toimiva asia myös muille.  

Saavutettavuuden parantaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden tunnistaminen on jatkuvaa työtä osana palvelujen kehittämistä ja strategista johtamista: jotta palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Suosituksessa käydään tarkistuslistan tavoin läpi strategiseen johtamiseen, kokoelmiin ja aineistoihin, asiakaspalveluun, tapahtumiin, pedagogiseen toimintaan, viestintään, ict-hankintoihin ja tiloihin liittyviä mahdollisuuksia ja tavoitteita, miten savutettavuutta ja palvelujen käytettävyyttä voidaan parantaa. Opas tarjoaa tietoa keskeisistä toimijoista joiden kokemusasiantuntemusta kannattaa kunnissa hyödyntää.  

Suositus löytyy maksuttomana PDF-verkkojulkaisuna Kuntaliiton verkkokaupasta: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3215 

Lisätietoja:
Jaakko Tiinanen, suunnittelija
Espoon kaupunki
jaakko.tiinanen@espoo.fi

 

Linkkejä:

  • celia.fi, Celia on saavutettavuuden asiantuntijaorganisaatio
     

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.