Opas nuorisovaltuuston perustamiseen julkaistu

Kuntaliitto on julkaissut yhdessä Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n kanssa oppaan Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen.

​Kesällä 2017 voimaan tuleva kuntalaki (410/2015) edellyttää, että kunnat perustavat nuorisovaltuuston ja takaavat sen toimintaedellytykset (nuorisovaltuusto-pykälä 26 §).

Ohjeistus nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laadintaan sisältää tietoa uudesta kuntalaista, sen tulkinnasta ja nuorisovaltuuston perustamiseen liittyvistä periaatteista sekä ohjeita nuorisovaltuuston toimintaa ohjaavan toimintasäännön kirjoittamiseen. Julkaisussa avataan hallituksen esityksen perusteluiden kautta, millainen on lain hengen mukainen nuorisovaltuusto ja miten se toimii ja vaikuttaa kunnassa.

Opas on tarkoitettu kunnan päättäjille, viranhaltijoille, nuorisovaltuustojen ohjaajille sekä nykyisille ja tuleville nuorisovaltuutetuille.

Ohjeistus nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laadintaan on maksuton, ja se on ladattavissa pdf-versiona Kuntaliiton verkkokaupasta osoitteesta http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3218.

Julkaisun saa myös Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton sivuilta osoitteesta www.nuva.fi.

Ruotsinkielinen julkaisu ilmestyy syksyllä.

Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
+358 44 777 0561

Anna Hurmeranta, osallisuusasiantuntija, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
+358 44 705 7777

Riitta Myllymäki, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto
+358 50 349 5460