Kunnan ilmoitustaulu

Päätösten tiedoksianto kesäaikana

Kunnan ilmoitustaululle on oltava vapaa pääsy, vaikka kunnanvirasto olisi suljettuna, kuten kesäloma-aikana. Nähtävillä olevien asiakirjojen on oltava saatavilla virka-aikana sellaisessa kuulutuksessa mainitussa paikassa, jonne pääsee, vaikka rakennus olisi suljettuna.

 

Päätöksen tiedoksisaanti ja muutoksenhakuaika

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjan pitämisellä yleisesti nähtävinä on ennen kaikkea prosessuaalinen merkitys. Pöytäkirjaan sisältyvien päätösten oikaisuvaatimus- ja valitusaika lähtee kunnan jäsenten kohdalla kulumaan päätöksen tiedoksi saamisesta. Nähtävänä pitäminen on siis tarpeellista aina silloin, kun halutaan muutoksenhakuajan lähtevän kulumaan ja päätökset lainvoimaisiksi.

 

Vaikka päätöksestä on mahdollisesti tiedotettu myös muilla tavoin, kuten kunnan internetsivuilla, sillä ei ole merkitystä kunnan jäsenen valitusajan alkamispäivän osalta. Myöskään esimerkiksi puhelinpäivystys ilmoitustaululla ilmoitettuna ei riitä ainakaan siinä tarkoituksessa, että nähtävänä pitämisen määräajat kuluisivat sinä aikana. Kunnan jäsenen valitusajan alkamisesta kunnanviraston ollessa kiinni on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2009:17​

 

Oikeuskäytäntöä

KHO:2009:17​

"Päätöksen mukaan kunnan jäsenen valitusaika alkaa kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Ilmoitus kunnanvaltuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä oli asetettu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 24.6.2008. Ilmoituksen mukaan kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa 1.7. 2008 kello 9.00-11.00. Koska kunnanvirasto oli tuolloin ollut suljettuna, eikä ilmoitustaulu ollut sijainnut siten, että sillä olevia ilmoituksia olisi voinut lukea 1.7.2008 virka-aikana, ei pöytäkirjaa ollut asetettu yleisesti nähtäväksi laissa edellytetyllä tavalla.

Kunnanviraston ovessa oleva tiedote päivystyspuhelinnumerosta ei vastannut pöytäkirjan asettamista yleisesti nähtäväksi. Sillä seikalla, että päätöksestä on mahdollisesti tiedotettu myös muilla tavoin, kuten kunnan internetsivuilla tai lähettämällä päätös kunnan jäsenelle, ei ollut merkitystä kunnan jäsenen valitusajan alkamispäivän osalta."