Pakolaisten vastaanotosta kunnalle maksettavien laskennallisten korvausten maksatus on automatisoitu

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) muuttui 1.5.2016 siten, että lain 45 §:n mukaiset, kunnalle kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä maksettavat laskennalliset korvaukset maksetaan kunnalle jatkossa automaattisesti, ilman erillistä hakemusta. Muiden korvausten osalta kotoutumislaki ei muutu, ja niiden maksatuskäytännöt säilyvät ennallaan. Korvauksen maksatuksen edellytykset eivät myöskään muutu. Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotoutumislain mukaisen kotouttamisohjelman ja tehnyt sopimuksen ELY-keskuksen kanssa.  

Laskennallisten korvausten automaattista maksatusta varten Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisrekisterin (UMA-järjestelmä) tiedot ja Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän (VTJ) asuinkuntatiedot yhdistetään siten, että laskennallinen korvaus voidaan maksaa kunnalle ilman erillistä hakemusta. Yhdistelmätiedot toimitetaan maksatusta varten suoraan KEHA-keskuksen maksatusjärjestelmään.

Automatisoinnin käyttöönottovaiheessa korvauksen henkilöpiiriin kuuluvia henkilöitä voi vielä joiltakin osin jäädä pois automaattisesta maksatuksesta. KEHA-keskus kuitenkin seuraa maksatusten oikeellisuutta ja kohdentaa tarvittaessa maksatukset kunnalle ilman kunnan erillistä hakemusta. Pyrkimyksenä on, että järjestelmän toimivuus varmistuu ja vakiintuu vuoden 2016 syksyyn mennessä.

Uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla:

Laskennallisten korvausten ensimmäiset automaattiset maksatukset lähteneet kunnille - Tekniset viat korjattu​

 

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Terhi Martins, puh. 0295 047 122, terhi.martins@tem.fi

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.