Palautepyyntö: JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) ja sen alainen asiantuntijajaosto pyytävät palautetta suositusluonnoksesta JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus.

​Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus on osa Kuntatieto-ohjelmaa. Palveluluokituksen avulla standardoidaan kuntien tietopohjaa ja lisätään kuntien välistä vertailukelpoisuutta. Tavoitteena on, että jokainen kunta pystyy tuottamaan tietoa palveluluokituksen mukaisesti Kuntatieto-ohjelman päätyttyä vuodesta 2019 lähtien. Palveluluokitus tulee myös jatkossa muodostamaan Tilastokeskuksen talous- ja toimintatilaston tiedonkeruun pohjan, joten kyseessä on erittäin merkittävä kuntien tietotuotantoa muokkaava suositus. Palveluluokituksen tulisi lähtökohtaisesti muodostaa luokitus kaikelle kunnista kerättävälle tiedolle sekä toimia pohjana kuntien omalle tietojohtamiselle. Hyvä palveluluokitus antaa mahdollisuuden tietotuotannon tehostamiseen sekä parantaa tietojen laatua. Luokituksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että se viedään jatkossa kuntien järjestelmiin.

Julkisen hallinnon suosituksiin liittyy aina virallinen palautekierros, joka antaa kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuuden kommentoida suositusta.

Kyseessä on palautekierroksen 1. vaihe. Palautteita pyydetään 30.9.2016 mennessä.

Suositusluonnos ja palautelomake löytyvät osoitteesta
http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/kuntien-palveluluokitus-palautepyynto

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.