Palkittua vanhuspalvelujen kehittämistä

Suomen Geriatrit ry on nimennyt Vuoden 2016 geriatriksi Lauri Seinelän hänen ansioistaan kehittää ja johtaa vanhuspalveluita. Tampereen palveluasumisen kehittäjäylilääkärinä hän on parantanut asukkaiden hoidon laatua yhdessä lääkäri- ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä kehittänyt palveluasumisen lääkäripalvelujen konseptia.

​Kuntaliiton viime vuonna julkaisema Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa -raportti kuvaa tätä kehitystyötä. Se perustuu Lauri Seinelän näkemyksiin ja kokemuksiin muutoksen johtamisesta sekä Seinelän ideoimiin ja luotsaamiin tutkimuksiin, joissa on selvitetty kehittämisen tavoitteiden toteutumista.

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa -raportti on julkaistu Kuntaliiton Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin ELSE julkaisusarjassa. Julkaisusarja antaa kuntien päätöksentekijöille, viranhaltijoille ja kaikille iäkkäiden ihmisten palveluista kiinnostuneille tuoretta tietoa kuntien vanhuspalveluista ja edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä.

Julkaisusarjassa on julkaistu myös kuvaus toisesta julkista tunnustusta saaneesta kehittämisprojektista: A-studion Hoivakoti kuntoon -ohjelmasarjasta ja Tervaskannon palvelukodin hoitokulttuurin muutoksesta. Sarjalle myönnettiin viime vuonna Suomen Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus. Ohjelma sai myös Geriatriyhdistyksen tunnustuksen ja oli keväällä 2015 ehdolla Bonnierin suuren journalistipalkinnon saajaksi Vuoden journalistinen teko 
-sarjassa.

Kuntaliiton Hoivakodin kulttuuria muuttamassa -julkaisussa kuvataan sitä, miten ohjelmasarjan tekoon päädyttiin, mitä valmentajat Tervaskannossa pyrkivät tekemään ja miten muutostyö Tervaskannossa toteutettiin ja koettiin.

Julkaisut löytyvät osoitteista: www.kunnat.net/ikaantyneet ja www.kunnat.net/kirjakauppa

2016

Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen? 
Ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön arviointi rekisteriaineistoja hyödyntämällä
Miika Linna, Teija Mikkola, Antti Peltokorpi & Tero Tyni 

2015

Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetussa palveluasumisessa
Esimerkkinä Tampereen kehittämistyö
Lauri Seinelä, Vilhelmiina Lehto, Karri Vanttaja, Aino Lehmus &  Jaakko Valvanne

 

Hoivakodin kulttuuria muuttamassa
A-studion Hoivakoti kuntoon -sarja kulttuurisen muutoksen esittäjänä
Teija Mikkola (toim.)

 

Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen?
Laadullinen tutkimus kotona asuvien ikäihmisten päivystykseen lähtemispäätökseen 
vaikuttavista tekijöistä
Elina Mylläri, Tapio Kirsi ja Jaakko Valvanne

 

Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä
70 vuotta täyttäneiden tamperelaisten päivystyskäynnit vuosina 2011-2012
Eija Haapamäki, Heini Huhtala, Tuuli Löfgren, Lauri Seinelä, Elina Mylläri ja Jaakko Valvanne

 

2014

Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään?
Johan Groop

 

Lisätietoja

Asumispalveluiden kehittäjäylilääkäri Lauri Seinelä, puh. 040 517 7389
Professori Jaakko Valvanne, Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9727