Keskustelussa myös kunnissa

Paperilaskujen maksullisuus

Korkeimman oikeuden tuoreen ratkaisun (KKO:2016:49) mukaisesti sopimusehto, jolla Elisa Oyj peri kuluttaja-asiakkailta erillisen maksun paperilaskusta, ei ollut kohtuuton.

Taustalla hyväksyttäviäkin tavoitteita

KKO:n ratkaisussa todetaan, että muualla lainsäädännössä on hyväksytty paperi- ja e-laskun mahdollinen hintaero. Elisa Oyj:llä oli tarjolla useita eri laskutustapoja, joista ainoastaan paperilasku oli maksullinen. Kuluttajalla oli näin ollen liittymäsopimusta tehdessään mahdollisuus valita laskutustapa. Kunkin laskutustavan kohdalla oli selkeästi ilmoitettu sen hinta. Lisäksi asiakkailla, joilla ei ollut mahdollisuutta käyttää internetiä, oli ollut mahdollisuus saada laskun maksamiseen tarvittavat tiedot tekstiviestinä.

KKO:n mukaan maksuttoman sähköisen laskutuksen taustalla voitiin nähdä hyväksyttäviä tavoitteita, kuten ympäristön suojeleminen, tietoyhteiskunnan edistäminen sekä kustannusten minimoiminen. Lisäksi KKO katsoi, että paperilaskujen maksujen kieltäminen voisi aiheuttaa yrityksen kustannusten siirtämisen muiden viestintäpalvelujen hintoihin. Tällöin kustannukset lankeaisivat osaltaan niidenkin kuluttajien maksettavaksi, jotka ovat valinneet vähemmän kustannuksia aiheuttavan laskutustavan. 

Sovellettavissa myös kuntakentällä?

Kuinka ratkaisu soveltuu muille kuin televiestintäalalle, on toki kysymys itsessään, johon saanemme tulevaisuudessa varmasti erilaisia kannanottoja. Kuluttaja-asiamies tullee saamaan vielä useampia yhteydenottoja liittyen paperilaskun laskutuslisään muilla aloilla. - Varmasti myös maksun suuruuden kohtuullisuusarviointiin kytkeytyen.

Joka tapauksessa, mikäli kunta pystyy tarjoamaan samat mahdollisuudet laskutusvaihtoehtojen osalta kuin ao. ratkaisussa, voitaneen kohtuullisen paperilaskun laskutuslisän käyttöä yksityisoikeudellisten saatavien kohdalla harkita myös kunnassa. Toisaalta kannattaa kuitenkin pitää mielessä myös kohtuusnäkökohdat ja kuntalaisnäkökulma, jottei paperilaskujen laskutuslisistä muodostu liian raskasta taakkaa kunnan asukkaille.

 

Linkit:

  • KKO:2016:49
    Kuluttajansuoja - Sopimusehtojen sääntely. Finlex