Talousarvion laadintaan liittyviä ohjeita, julkaistu 25.10.2016

Perustoimeentulontuen käsittely vuoden 2017 talousarviossa ja kirjanpidossa

Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu on siirtymässä Kelalle vuoden 2017 alusta. Kunta voi tehdä 31.12.2016 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella korkeintaan 31.3.2017 saakka voimassa olevia perustoimeentulotuen päätöksiä. Alkuvuodesta 2017 perustoimeentulotukea voidaan siis maksaa sekä kunnan että Kelan tekemien päätösten perusteella.

​Kunnan ajalle 1.1.–31.3.2017 ulottuvien päätösten perusteella maksettuihin perustoimeentulotuen menoihin kunta ei saa perustoimeentulotuen valtionosuutta ennakkona, vaan 50 % korvaus haetaan erikseen ilmoittamalla kustannukset AVI:lle 31.5.2017 mennessä. Tähän liittyvä valtion rahoitusosuus on suoritettava kunnille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa selvityksen antamisesta.

Kuntien tulee budjetoida vuodelle 2017 ainoastaan sen verran perustoimeentulotuen myöntämistä varten, mitä kunta arvioi laittavansa maksuun vuoden 2017 kolmen ensimmäisen kuukauden eli siirtymävaiheen aikana. Tämän lisäksi kunnan tulee budjetoida normaaliin tapaan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, josta se vastaa jatkossakin. Lue lisää perustoimeentulotuen Kela-siirron rahoituksesta.  http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/tietoa-pptn-kelasiirron-rahoituksesta-kuntien-budjetointia-varten.aspx

Toimeentulotuen myöntämiseen liittyvien hallinnollisten kustannusten arvioidaan uudistuksen myötä vähenevän. Perustoimeentulotuen siirtymäaikana hallinnolliset kustannukset eivät vielä alene täysimääräisesti siirtymäsäännökseen liittyvien mm. vuodelle 2017 ulottuvien päätösten toimeenpanon ja päätösten mahdollisten korjausten vuoksi. Kunnan tulee arvioida uudistuksen vaikutukset henkilöstöön ja muihin hallinnon kustannuksiin ja ottaa asia huomioon budjetissa. Siirtoa täsmennetään vielä syyskuun aikana lausuntokierroksella olevan Kela-siirtoa sääntelevän lakiesityksen täydennysesityksellä, jonka esitysluonnokseen voi tutustua tästä.

Kunnan vuoden 2017 talousarviossa ja tilinpäätöksessä perustoimeentulotukimenoja ja niihin saatua valtionosuutta käsitellään kuten aikaisemmin. Toimeentulotukimenot kirjataan tuloslaskelman erään Avustukset kotitalouksille ja saadut valtionosuudet erään Tuet ja avustukset (valtiolta).

Linkit:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.