Selvitys naapuruussuhdelain ympäristölupaperusteesta -ohjausryhmä asetettu

Naapuruussuhdelakikytköksen tarpeellisuutta ympäristöluvituksessa selvitetään. Ympäristöministeriö selvityttää eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n kumoamisen mahdollisuutta ja sen sisällön siirtämistä ympäristönsuojelulakiin. Jo tällä hetkellä ympäristönsuojelulain tarkoittama merkittävä pilaantuminen on rinnastettavissa naapurussuhdelain kohtuuttomaan rasitukseen.

Selvitystyön tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa naapuruusoikeudellisen lupaperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä arvioida, onko lupaperusteen säilyttäminen tarpeen vai voitaisiinko se joko kokonaan poistaa tai korvata jollain muulla sääntelyvaihtoehdolla.

Selvitystä tehdään osana ympäristönsuojelulain uudistuksen kolmannen vaiheen toimeenpanoa. Selvitystarve on nostettu esiin myös Tarastin (et al.) selvityksessään Ympäristömenettelyjen sujuvoittamisesta ja tehostamisesta ja arviossa sen toteuttamisvaihtoehdoista (Maaliskuu 2015).

Naapuruussuhdelakiin perustuvan luvantarvekynnys on todettu olevan tulkinnanvarainen ja hallinnollisilta kustannuksiltaan melko raskas menettely.

Selvityksen ympäristöministeriölle tekee 21.11.2016 mennessä Ekoleima Ay ja Ekopolku Ay. Työtä ohjaa ympäristöministeriön asettama ohjausryhmä, jossa Kuntaliittoa edustaa ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on huolehtia, että selvitys perustuu kattavaan käsitykseen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen luvitus- ja valvontatyöstä ja naapuruussuhdelain mukaisen lupatarpeen arvioinneista kunnissa. Tavoitteena on, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen hallinnollista taakkaa kevennetään naapuruussuhde-erimielisyyksien ratkomisessa, jotta resursseja ja osaamista voidaan käyttää ympäristövaikutusten kannalta merkittävien asioiden ratkaisemiseen.

 

Lisätietoja

  • Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto
  • Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö
    Puh. +358 295 250 117 tai  +358 50 3622 057;
    anneli.karjalainen@ym.fi

Käyttäjä jo

50 vuotta 10 kuukautta
Ikilinkki

It’s a nice confirmation when an author’s work is validated, and they can see the fruit of their labor.
Comments are perhaps the most misused — and least understood — weapons in the ambitious blogger’s arsenal.
<A HREF="https://vfv79.com/&quot; TARGET='_blank'>카지노사이트</A>

Käyttäjä jo

50 vuotta 10 kuukautta
Ikilinkki

Tweet the post like you said you would. Read the blogger’s other posts, and leave more comments. In other words, do exactly what you said you would do.
And when you share the post on your favorite social media platform, be sure to tag the blogger — let them know you followed through…
<A HREF="https://www.nolza2000.com&quot; TARGET='_blank'>카지노사이트</A>

Käyttäjä jo

50 vuotta 10 kuukautta
Ikilinkki

Medicament prescribing information. Effects of Drug Abuse.
<a href="https://albakh.ru">where to buy allegra without prescription</a>
Everything trends of drug. Get information here.

Käyttäjä jo

50 vuotta 10 kuukautta
Ikilinkki

NOT SATISFIED WITH YOUR HOSTING ?

Check Out Our Coupons for This Month & Get Your Domain, Hosting and SSLs For Less!
Namecheap Offers Amazing Deals That Save You Money Across Our Product Range!
Best Value Web Products. 20 Years Serving You. Free WhoisGuard. #1 for Value Vs. Others.

Check Out Our Coupons for This Month => http://bit.ly/Our_Current_Deals

Käyttäjä jo

50 vuotta 10 kuukautta
Ikilinkki

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.