Social Innovation Camp kokoaa asiantuntijat rakentamaan eurooppalaisia tulevaisuuskuvia

Turun ammattikorkeakoulun ja Suomen Kuntaliiton yhteistyössä koordinoima vuoden kestänyt hyvinvointiennakointiprosessi huipentuu kymmenessä maassa järjestettäviin Social Innovation Campeihin. Kuntatalolla 30.9. järjestettävään Suomen innovaatiotyöpajaan on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita ja kehittäjiä rakentamaan eurooppalaisia tulevaisuuskuvia.

Tulevaisuustyöskentelyn tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisen ja eurooppalaisen hyvinvointipolitiikan toimintaympäristön muutoksesta. Ennakointiprosessi on osa Horisontti 2020 -rahoitteista InnoSI-projektia, jossa sosiaalisista investoinneista haetaan vastauksia eurooppalaisten hyvinvointiyhteiskuntien muutoshaasteisiin.

”Hyvä esimerkki sosiaalisesta investoinnista on suomalainen päivähoitojärjestelmä, joka luotiin 60-luvulla. Tarvitaan avointa mieltä ja uusia työkaluja sen pohtimiseen, millaiset sosiaaliset investoinnit rakentaisivat hyvinvointia vastaavalla tavalla tulevaisuudessa”, toteaa ennakointityöpaketista vastaava Harri Jalonen Turun ammattikorkeakoulusta.

 

Projektin ennakointityössä on tämän vuoden aikana kerätty kaikissa kymmenessä maassa hiljaisia signaaleja ja hahmoteltu eurooppalaisten yhteiskuntien tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä kuten Ikääntyneet voimavarana tai Sosiaaliset yhteisöt.

 

”Social Innovation Campilla rakennamme erilaisissa elämäntilanteissa olevien kansalaisten tulevaisuuskuvia. Tarkoitus on pohtia mahdollisia tulevaisuuden suuntia ihmisten arjen näkökulmasta, eikä juuttua nykyisiin palvelurakenteisiin”, kertoo Kuntaliiton innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen.

 

Nyt järjestettävissä innovaatiotyöpajoissa rakennettavat tulevaisuuskuvat ovat osa ennakointiprosessin lopputuotteita. Lisäksi ennakointiprosessissa hyödynnettyjä tulevaisuudentutkimuksen työkaluja ja menetelmiä esitellään vuoden lopussa valmistuvassa minioppaassa.

 

Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa Innovative Social Investment: Strengthening communities in Europe (InnoSI) -tutkimushankkeessa tehdään sosiaalisia innovaatioita koskevaa tutkimusta Manchester Metropolitan Universityn johdolla. Suomea hankkeessa edustavat Turun ammattikorkeakoulu ja Suomen Kuntaliitto. Turun AMK vastaa ennakointityöpaketista ja tulevaisuuden skenaarioiden laadinnasta. Kuntaliiton roolina on toimia siltana päättäjien, kehittäjien ja kansalaisten välillä. Ennakointityö toteutetaan vuoden 2016 aikana ja InnoSI-hanke jatkuu vuoden 2017 syksyyn.

 

Lisätietoja:
Harri Jalonen, dosentti, Turun ammattikorkeakoulu, + 358 44 907 4964

Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija, Suomen Kuntaliitto, +358 50 520 0385
www.innosi.eu

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.