Suurissa kaupungeissa luottamushenkilötyö vastaa osa-aikatyötä

Valtuutettu käytti luottamustehtäviensä hoitoon viime vuonna keskimäärin 8,5 tuntia viikossa. Kunnan- tai kaupunginhallituksen jäsenen luottamustehtävät vaativat keskimäärin 11,5 viikkotuntia ja lautakunnan jäsenen 4,2 viikkotuntia.

Suuri muutos ajankäytössä on ollut vuosien 2003 ja 2010 välillä. Tänä aikana tehtäviin käytetty aika kasvoi voimakkaasti. Sen jälkeen ajankäyttövaatimusten kasvu on taittunut.

ARTTU2-ohjelmassa toteutetun päättäjäkyselyn mukaan luottamustehtävien ajankäyttövaatimukset ovat kasvaneet eniten suurissa kaupungeissa. Kaikkein eniten aikaa, eli noin 15 tuntia viikossa, vie jäsenyys suuren kaupungin kaupunginhallituksessa. Tällöin luottamushenkilötyö vastaa ajankäyttövaatimuksiltaan jo osa-aikatyötä.

– Luottamushenkilöiden rekrytointi on vaikeutunut kautta linjan. Tämä voi olla seurausta siitä, että työelämän vaatimukset ovat koventuneet samalla, kun taipumus käsittää kunnallinen luottamustehtävä kansalaisvelvoitteena ja kunniatehtävänä on heikentynyt, kyselyn toteuttanut Åbo Akademin tutkija Siv Sandberg toteaa.

– Yksi ilmentymä ajankäytön ristipaineesta on, että viidennes kunnallisten toimielinten puheenjohtajista on työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä, suurin osa eläkeläisiä.

Puheenjohtaja käyttää keskimäärin kaksi tuntia enemmän viikossa luottamushenkilötyöhön kuin valtuuston tai hallituksen rivijäsen.

97 prosenttia hoitaa luottamustehtäviä muiden tehtävien ohessa

Päättäjäkyselyyn vastasi noin 1500 kuntien luottamushenkilöä.

Vastaajien suuri enemmistö (97 %) ilmoitti hoitavansa luottamustehtäviään varsinaisen työn tai toimintansa ohessa.

Yhteensä 46 henkilöä (3 % vastaajista) ilmoitti hoitavansa luottamustehtäviä osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti.  Näistä henkilöistä 18 tulee kunnista, joilla on virallinen päätös päätoimisten tai osa-aikaisten luottamushenkilöiden palkkaamisesta.

Työnantajat suhtautuvat pääsääntöisesti ymmärtävästi

Yksityisyrittäjät, järjestöjen palveluksessa olevat sekä työelämän ulkopuolella olevat käyttävät enemmän aikaa luottamustehtäviin kuin kuntasektorin, valtion tai yrityksen palveluksessa olevat. Järjestöjen palveluksessa olevat luottamushenkilöt kokevat vähiten ristiriitoja työelämän ja luottamustehtävien hoidon välillä.

Suurin osa luottamushenkilöistä kokee, että työnantaja suhtautuu luottamustehtävien hoitoon ymmärtävästi. Eniten ristiriitoja työnantajan suhtautumisessa luottamushenkilötyöhön kokevat ne, jotka käyttävät tehtäviin alle viisi viikkotuntia sekä ne, joilla tehtävien hoitamiseen menee yli 15 tuntia viikossa.

Kunnallisten luottamushenkilöiden luottamustehtäviin käyttämä aika vuosina 1995, 1999, 2003, 2010 ja 2015. (tuntia/viikko keskimäärin).

Lisätietoja: Siv Sandberg, tutkija, Åbo Akademi, s-posti: siv.sandberg(at)abo.fi, p 0400 726 380.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.