Tavoitteena savuttomuus

Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kunta huolehtii edelleen alueellaan paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi. Tällä hetkellä 80 % Suomen kunnista (250 kuntaa) on tehnyt savuttomuuspäätöksen ja 13 % (42 kuntaa) on käynnistänyt päätöksentekoprosessin.

Uusi tupakkalaki tuli voimaan 15.8.2016 ja valvontakäytäntö on sama kuin aikaisemmankin lain aikana. Kunnat vastaavat tupakointikieltojen valvonnasta sekä tupakkatuotteiden myyntiluvista ja niiden valvonnasta osana ympäristöterveydenhuoltoa. Valvira ohjeistaa tupakkavalvontaa. Maakuntauudistuksessa tupakkalain valvonnan on kaavailtu siirtyvän kunnalta maakunnalle muun ympäristöterveydenhuollon mukana. Kunnalla on maakuntalakiluonnoksen mukaan mahdollisuus sopia ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisesta maakunnan kanssa, mutta kriteereitä ei ole vielä päätetty.

Tupakointikiellot laajenivat autoihin ja parvekkeille

Tupakointikiellot laajennettiin eduskuntakäsittelyn aikana koskemaan myös autoja, joissa on kyydissä alle 15-vuotias lapsi. Perustuslakivaliokunta hyväksyi kiellon, vaikka se huomauttikin, että se sisältää ylisääntelyn piirteitä; kaikkea, mitä yhteiskunnassa ei pidetä hyväksyttävänä tai suotavana, ei ole perusteltua lailla kieltää. Sellaisia symbolisia kieltoja, joiden valvontakin on lähinnä symbolista, tulisi välttää.  Kielto säädettiin, vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössäkin todettiin, että kiellon valvontakeinoja ei käytännössä ole. Valiokunta katsoi että kiellon säätämisellä lisätään tupakoitsijoiden tietoisuutta savulle altistumisen aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista etenkin lapsiin.

Uuden lain mukaan asunto-osakeyhtiöt voivat ensi vuoden alusta alkaen hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin sekä huoneistojen sisätiloihin. Päätöksen tupakointikiellon hakemisesta tekee yhtiökokous. Jos taloyhtiö ei hae tupakointikieltoa, vaikka edellytykset kiellon määräämiselle ovat olemassa, tupakansavusta kärsivät asukkaat voivat hakea kieltoa terveydensuojelulain perusteella.

Maksuilla katetaan valvonnan kustannukset

Uuden tupakkalain mukaisia valvontamaksuja voidaan periä 1.1.2017 alkaen ja kunnissa on syytä päivittää tätä koskevat maksutaksat.  Tupakkatuotteiden myyntilupien valvonnasta voidaan periä 500 euroa/myyntipiste vuosittaista valvontamaksua. Valvontamaksu peritään enintään kaksinkertaisena, jos toimija myy myös nikotiininesteitä. Maksut peritään myös myyntilupien käsittelystä sekä asunto-osakeyhtiöiden tupakointikieltohakemusten käsittelystä. Näillä maksuilla kunta voi kattaa tupakkalain valvonnasta aiheutuneet kustannukset.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.