Tervetuloa mukaan Kuntaliiton maaseutuverkostoon

Kuntaliitto kokoaa maaseutuverkoston maaseutumaisten kuntien, kaupunkien maaseutualueiden ja maaseudun asukkaiden edunvalvonnan ja maaseudun kehittämisen tueksi. Kuntien roolin ja tehtävien muuttuessa pystymme maaseutuverkoston kautta paremmin palvelemaan kaiken kokoisia kuntia edunvalvonnan ja maaseudun elinvoiman tukemisessa.

Suomen pinta-alasta 95% on maaseutua. Maassamme on kuntia, jotka ovat kokonaan maaseutumaisia sekä, erityisesti viime vuosina tehtyjen kuntaliitosten jälkeen, suuria kaupunkeja ja seutukaupunkeja, joissa on laajat maaseutualueet.

 Kuntaliitossa toimii pienten kuntien neuvottelukunta, jonka tehtävänä on pienten, alle 10 000 asukkaan kuntien edunvalvonta. Maaseudun erityiset piirteet, kuten elinkeinorakenne, harva asutus ja pitkät etäisyydet tuovat kuitenkin haasteita arkipäivään riippumatta siitä, onko kyseessä maaseutukunta vai suuren kaupungin maaseutumaiset alueet. Tämän vuoksi Kuntaliitto kokoaa maaseutuverkoston kuntien ja maaseudun asukkaiden edunvalvonnan ja maaseudun kehittämisen edistämiseksi. Kuntien roolin ja tehtävien muuttuessa pystymme maaseutuverkoston kautta paremmin palvelemaan kaiken kokoisia kuntia edunvalvonnan ja maaseudun elinvoiman tukemisessa.

Kuntaliiton maaseutuverkosto on tarkoitettu erikokoisten kuntien viranhaltijoille sekä kuntayhtymien edustajille, jotka tehtävässään hoitavat maaseutua koskevia asioita. Samasta organisaatiosta verkostoon on tervetullut useampikin henkilö. Sote- ja maakuntauudistusten valmistelu ja niitä koskeva edunvalvontatyö edellyttää ajantasaista tietoa ja ennakoivaa arviointia. Tätä varten tarvitsemme sekä paikallista että alueellista asiantuntemusta. Siksi kutsumme Kuntaliiton maaseutuverkostoon sekä kuntien että kuntayhtymien, erityisesti maakuntaliittojen edustajat, jotka toimivat erilaisissa maaseudun kehittämistehtävissä. Maaseutuverkostoon liitytään vastaamalla kesäkuussa lähetettävään kyselyyn.

 

Kuntaliitossa toimii useita erilaisia verkostoja ja maaseutuverkoston toiminnassa huomioidaan olemassa olevat muut verkostot, jotta verkostot täydentävät toisiaan. Lisäksi maaseutuverkoston kautta vahvistuvat yhteydet myös muihin valtakunnallisiin verkostoihin, joissa Kuntaliitto on mukana (mm. maaseutupolitiikan neuvosto MANE, Mavin maaseutuverkosto, Suomen kylätoiminta ry, 4H sekä monet valtakunnalliset ohjaus- ja työryhmät).

 

Suomalainen monimuotoinen maaseutu tarvitsee omanlaisensa ratkaisut ja kehittämistoimenpiteet myös tulevaisuuden haasteisiin. Kuntaliitto on laatimassa uutta maaseutuohjelmaa ”Kunta maaseudulla - maaseutu kaupungissa 2021”. Nimensä mukaisesti ohjelman lähtökohtana on maaseudun monimuotoisuus sekä paikka- ja aluelähtöisyys. Paikallisiin vahvuuksiin pohjautuva, paikkaperustainen kehittäminen, innovatiivisuus ja kuntalaislähtöisyys ovat maaseudun kehittämisen lähtökohtia myös tulevaisuuden kunnissa. Osallistumalla maaseutuverkoston toimintaan pääset vaikuttamaan myös Kuntaliiton maaseutuohjelman sisältöön.

Tervetuloa mukaan tekemään tulevaisuutta Kuntaliiton maaseutuverkostossa!

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.