Kuntauutinen on julkaistu 2.9.2016

Tietoa perustoimeentulon Kela-siirron rahoituksesta kuntien budjetointia varten

Perustoimeentulotuen järjestämisvastuu on siirtymässä Kelalle vuoden 2017 alusta. Kuntien rahoitusvastuu säilyy kuitenkin ennallaan, eli rahoitus ei ole kokonaisuudessaan siirtymässä valtiolle, kuten Kuntaliitto on lain valmistelun yhteydessä vaatinut. Rahoitusvastuun pääperiaate säilyy uudistuksessa nykyisellään, eli jokainen kunta vastaa jatkossakin puolesta oman kuntansa toteutuneista perustoimeentulotuen menoista. 

​Vaikka kuntien rahoitusosuus säilyy, kuntien talousarvioissa ja tilinpäätöksissä tulee tapahtumaan isoja muutoksia, koska kunnan myöntämät perustoimeentulotuet poistuvat kunnan tilinpäätöksen menoista, samoin kuin niihin liittyvä valtion rahoitusosuus poistuu kuntien tuloista. Liitteenä oleva taulukko havainnollistaa asiaa. Myös kunnan toimeentulotukeen liittyvä hallinto tulee supistumaan siirron myötä.

Kunnan rahoitusosuus peritään jatkossa valtionosuuden vähennyksenä

Kelan 1.1.2017 lukien tekemien perustoimeentulotuen päätösten kuntien rahoitusosuus vähennetään kuntakohtaisesti suoraan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Kela on velvollinen kohdistamaan perustoimeentulotuen kustannukset hakijan oleskelukuntaan ja toimittamaan tiedot valtionvarainministeriölle vähennysten tekemiseksi. Kelalla on vastaava kustannusten kohdistamisvelvollisuus myös perustoimeentulotukena myönnettävän kotoutumistuen osalta. Kela saa perustoimeentulotuen myöntämiseen tarvittavan rahoituksen kokonaisuudessaan ennakkona suoraan valtiolta. Siirtymäajan päätyttyä eli 1.4.2017 alkaen perustoimeentulotuen etuusmenot siirtyvät kokonaisuudessaan Kelan kautta maksettaviksi.

2017 ja 2018 valtionosuusvähennys arvion mukaan, 2019 alkaen vähennys kuntakohtaisesti toteutuneen mukaan

Vuosina 2017 ja 2018 valtionosuusvähennysten suuruus määräytyy kuntien aluehallintovirastoille nyt voimassa olevan lain mukaisesti toimittaman tiedon ja vuoden 2016 kokonaismenoista kuntien tekemän ennakkoarvion perusteella eli samalla perusteella kuin kunta on nykyisin saanut ennakkoa perustoimeentulotuen myöntämistä varten. Vuodesta 2019 alkaen valtionosuusvähennys tehdään kuntakohtaisesti kahden vuoden takaisten myönnettyjen perustoimeentulotukien mukaisesti. Vuosina 2019 ja 2020 valtionosuusvähennyksiin liittyy ns. korjauserät, joissa korjataan takautuvasti vuosien 2017 ja 2018 ns. alikäytön poistumasta eli perustoimeentulotuen kustannusten ennakoidusta kasvusta ja muista syistä johtuvia muutoksia, jotka todennäköisesti ovat lisävähennyksiä valtionosuuteen. Näillä korjauserillä tasataan arvioon perustunut vos-vähennys vuosilta 2017 (vuonna 2019) ja 2018 (vuonna 2020) kuntakohtaista todellisuudessa maksettuja toimeentulotukia vastaavaksi. Koska vuoden 2019 valtionosuusvähennys on tehty 2017 toteutuneen mukaisesti, sitä ei enää oikaista vuonna 2021.

Valtionosuusvähennyksen suuruus

Toimeentulotukeen liittyvän hallinto pienenee kunnissa vuonna 2017 ja 2018. Siirtymäajasta johtuen vähennys ei toteudu täysimääräisesti 2017.  Lakiin liittyvässä hallituksen esityksessä on arvioitu, että vähennys on vuonna 2017 61 miljoonaa ja vuonna 2018 vielä 8 miljoonaa euroa lisää, joihin liittyvät valtionosuusvähennykset 5,8 €/as vuonna 2017 ja 0,7 €/as vuonna 2018

Euromäärältään suurempi, mutta kunta-valtiosuhteessa kustannusneutraali, vähennys kuntien valtionosuuksiin on Kelan jatkossa myöntämään perustoimeentulotukeen liittyvä kunnan rahoitusosuus, keskimäärin 61 euroa per asukas.  Tämä rahoitusvähennys on kuitenkin kuntakohtainen ja todellinen vähennys vaihtelee kuntakohtaisesti voimakkaasti. Arvio kuntakohtaisesta vähennyksestä löytyy kunnat.netin sivulta Valtionosuudet 2017 olevista liitetaulukoista: Valtionosuusmaksatus yhteensä 2017, ennakkotieto. 

Siirtymäaika ja siirtymäajan rahoitus

Kunta voi tehdä 31.12.2016 mennessä jätettyjen hakemusten perusteella perustoimeentulotuen päätöksiä, jotka voivat olla voimassa korkeintaan 31.3.2017 saakka. Alkuvuodesta 2017 perustoimeentulotukea voidaan siis maksaa sekä kunnan että Kelan tekemien päätösten perusteella. Kunnan ajalle 1.1. – 31.3.2017 ulottuvien päätösten perusteella maksettuihin perustoimeentulotuen menoihin kunta ei saa perustoimeentulotuen valtionosuutta ennakkona, vaan 50 % korvaus haetaan erikseen ilmoittamalla kustannukset AVI:lle 31.5.2017 mennessä. Tähän liittyvä valtion rahoitusosuus on suoritettava kunnille viimeistään kolmen kuukauden kuluessa selvityksen antamisesta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.