Tulevaisuuden kunnista tulee asukkaidensa hyvinvoinnin takaajia ja yhteisöllisyyden mahdollistajia

Kunta on tulevaisuudessa ihmisen arjen ja hyvinvoinnin mahdollistaja, kun maakunta sote-uudistuksen jälkeen alkaa huolehtia ihmiselämän poikkeustilanteista, kuten sairaanhoidosta.

– Kun kunnan tehtävät ja roolit muuttuvat sote-uudistuksen myötä, kunnille tarjoutuu mahdollisuus muutokseen, toteaa erityisasiantuntija Soile PaahtamaKuntaliitosta.

Paahtaman kirjoittama julkaisu Hyvinvoinnin edistämisen käsite ja sisältö on julkaistu tänään.

Kuntapäättäjä kartturina, kuntalainen kuljettajana

Tulevaisuuden kunnissa kannattaa käyttää hyväksi kuntalaisten omaa toimintaa ja aktiivisuutta kaupunginosan, kylän ja koko kunnan hyvinvoinnin edistämisessä.

Julkaisun mukaan hyvinvointia edistävä kunta mahdollistaa uudenlaiset, kuntalaisten ideoimat hyvinvointia edistävät toiminnat. Viranhaltijoiden ja kuntapäättäjien tehtävänä on tukea kuntalaisten toimintaa, ei kangistaa sitä.

– Näin ajateltuna yksilö, perhe tai koko lähiyhteisö on kehityksessä kuljettajan paikalla, ammattilaiset karttureina, Paahtama visioi.

Hyvinvoinnista puhuttaessa kuntalainen vapautuu potilaan ja asiakkaan roolista, ja saa olla omassa arjessaan elävän ihmisen roolissa.

– Keneltäkään ei kuitenkaan vaadita enempää, mihin hän kulloisellakin hetkellä pystyy. Kaveria ei siis jätetä vaan otetaan mukaan joukkoon!

Paahtama huomauttaa, että kunnan, maakunnan ja muiden hyvinvoinnin edistämisen toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä vahvemmin. Sote-uudistuksen yhteydessä tulisikin ratkaista, miten palvelut saadaan toimimaan eri hallintotasojen yhteistyössä niin, että kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.