Tulevaisuuden kunta verkottaa ihmisiä ja palveluja

Kunnan tulevaisuutta kartoittavassa Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihessä hahmoteltiin niin kuntalaisten kuin päättäjien ja viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien tulevaisuudesta. Verkkoaivoriihen vastausten perusteella mielikuva tulevaisuuden kunnasta on pääosin positiivinen. 

​Tulevaisuudessa kunta rakentuu verkkoaivoriihen perusteella sähköisten ja lähellä tuotettujen palveluiden varaan palveluiden painottuessa jatkossa työllisyyden, koulutuksen ja liikunnan tukemiseen. Arvoiltaan kunnat ovat tulevaisuudessa ihmisiä ja heidän elämäänsä lähellä. Kuntaa kehitetään ympäristöä ja monikulttuurisuutta arvostaen ja kuntalaiset huomioiden. Yhteisöllisyys ja kuntalaisia osallistava tekeminen ovat myös kuntaa tulevaisuudessa määrittäviä tekijöitä.

Verkkoaivoriihen perusteella tulevaisuuteen varaudutaan ennakoivasti ja kuntien työ halutaan nähdä verkostomaisena, ihmisläheisenä ja yhteistyöhön nojautuvana. Tulevaisuudessa kuntalaisten ääni kuuluu ja kuntalaiset pääsevät yhä vahvemmin itse vaikuttamaan ympäristönsä kehitykseen. Samalla kunnat nähdään yhteistyön, yhteisöllisyyden ja monimuotoisuuden mahdollistajana.

Vaikkakin kuntalaiset ja asiantuntijat olivat pääosin samoilla linjoilla kunnan tulevaisuudesta, on vastaustauksista löydettävissä myös eroja. Varautuminen tulevaan edellyttää uudenlaista tekemistä ja toimintatapojen muutosta, mikä näkyy etenkin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vastauksissa. Heidän mielestä tulevaisuuden kunnissa korostuvat uudenlainen johtaminen ja innovatiivinen ja ketterä toiminta. Kuntalaiset puolestaan painottivat vastauksissaan turvallisuuden ja lähipalveluiden merkitystä tulevaisuuden kuntaa hahmoteltaessa.

Kuntaliiton Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihessä pureuduttiin kuntien tulevaan rooliin, tehtäviin ja toimintatapoihin vuonna 2025.  Verkkoaivoriiheen vastasi yhteensä 1512 kuntalaista, luottamushenkilöä, viranhaltijaa, tutkijaa sekä yritysten ja järjestöjen edustajaa. Verkkoaivoriihi oli avoinna keväällä 2016.

Ville Nieminen

Etunimi
Ville
Sukunimi
Nieminen
Asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2749
Kännykkä
+358 50 564 6622
Vastuualueet
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategiayksikkö
Tiimi
Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.