Tupakointikiellot laajenevat

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut 2.6.2016 mietintönsä uudesta tupakkalaista. Tupakointikiellot ovat vuosien varrella johdonmukaisesti laajentuneet kattavammiksi ja asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet kielteisimmiksi. Lakiuudistus jatkaa samalla linjalla. Uusia kieltoja ovat asunto-osakeyhtiön hakemuksesta määrättävä parveketupakointikielto sekä tupakoinnin kielto autossa, jos kyydissä on alle 15-vuotias henkilö.

Parveketupakointikielto

Asumiseen liittyvien tupakointikieltojen lähtökohtana on, että asuntoyhteisöissä jokaisella on oikeus tupakoida omassa asunnossaan, parvekkeellaan ja ulkoalueellaan, jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille. Tämän vuoksi esityksessä ei ehdoteta yleistä tupakointikieltoa esimerkiksi kaikilla parvekkeilla. Erityisesti parveketupakoinnista voi kuitenkin aiheutua savuhaittoja läheisten parvekkeiden ja sisätilojen haltijoille. Tämän vuoksi asuntoyhteisöt saavat esityksen mukaan hakea kunnalta tupakointikieltoa rakennuksensa huoneistojen parvekkeille, niiden käytössä oleviin ulkotiloihin ja jopa huoneistojen sisätiloihin. Ehdotuksen mukainen parveketupakoinnin kielto koskee myös sähkösavukkeen käyttämistä, mutta asuinhuoneiston asuintilan tupakointikielto ei kata sähkösavukkeita. Asuntoyhteisön tulee ilmoittaa valmisteilla olevasta hakemuksesta kyseisten tilojen haltijoille ja varattava heille mahdollisuus lausua mielipiteensä.

Lakiehdotuksen mukaan kunnan viranomaisen on määrättävä tupakointikielto, jos kyseisestä tilasta voi tilan rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiseen vastaavaan tilaan. Asuinhuoneiston asuintiloja koskevan tupakointikiellon lisäedellytyksenä on, että savun kulkeutumista toiseen tilaan ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja kyseisen asuinhuoneiston haltijalle on ennen kieltoa varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Koska asuinhuoneistojen välistä savuhaittaa voidaan usein hallita yksinkertaisilla ilmastoinnin säädöillä ja korjauksilla, asuntoyhteisön on esityksen perustelujen mukaan käytännössä aina selvitettävä ennen hakemuksen tekemistä, voidaanko savun kulkeutuminen kohtuukustannuksin estää.

Jos asuntoyhteisö ei hae tupakointikieltoa, vaikka edellytykset kiellon määräämiselle ovat olemassa, tupakansavusta kärsivien asukkaiden käytettävänä on terveydensuojelulain mukainen menettely. Tällöin asuntoyhteisö voi joutua korjaamaan talon rakenteita tai tupakointikielto voidaan mahdollisesti perusteellisempien tutkimusten jälkeen määrätä viranomaispäätöksellä.

Tupakointikielto autossa

Täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 58/2016 vp) ehdotetaan, ettei yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä saa tupakoida, kun siellä oleskelee alle 15-vuotias henkilö. Perustuslakivaliokunta piti kiellon säätämistä mahdollisena. Perustuslakivaliokunta kuitenkin huomautti, että hallituksen esitys sisältää ylisääntelyn piirteitä; kaikkea, mitä yhteiskunnassa ei pidetä hyväksyttävänä tai suotavana, ei ole perusteltua lailla kieltää. Sellaisia symbolisia kieltoja, joiden valvontakin on lähinnä symbolista, tulisi välttää. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että kiellon säätämisellä voidaan lisätä tupakoivien henkilöiden tietoisuutta passiivisen savulle altistumisen erityisesti lapsille aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista. Valiokunta myöntää lausunnossaan, että kunnan viranomaisten käytettävissä olevat valvontakeinot tosiasialliseen ja tehokkaaseen puuttumiseen kiellon vastaiseen tupakointiin ovat käytännössä vähäiset.

Tupakkatuotedirektiivin toimeenpano

Uudella tupakkalailla ja sen nojalla annettavilla säädöksillä pannaan täytäntöön Euroopan unionin uusi tupakkatuotedirektiivi, josta johtuvia muutoksia ovat muun muassa tiettyjen lisäaineiden kieltäminen tupakkatuotteista sekä savukkeita ja kääretupakkaa koskeva tunnusomaisten tuoksujen ja makujen, kuten mentolin, kielto. Tupakkapakkauksiin vaaditaan tupakkatuotedirektiivin mukaiset yhdistetyt terveysvaroitukset, jotka koostuvat varoitustekstistä ja sitä vastaavasta kuvasta. Pakkausten jäljitettävyyttä parannetaan tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisemiseksi.

Kunnalle perittävät maksut
Kunta perii hyväksymänsä taksan mukaisen maksun vähittäismyyntilupien käsittelystä ja vuosimaksun myyntilupien valvonnasta. Valvontamaksu on enintään 500 €/myyntipiste. Valvontamaksu on kaksinkertainen jos myyntilupaa haetaan sekä tupakalle että nikotiininesteille. Myös parveketupakointikieltoa koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu kunnalle.

Tupakkavalvonta on osa ympäristöterveydenhuoltoa

Tupakkalain valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöön, joka on siirtymässä hallituksen linjauksen mukaisesti maakunnalle, ellei kunta tee maakunnan kanssa sopimusta tehtävän hoitamisesta.

 

Lain voimaantulo viivästyy alkuperäisestä aikataulusta.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.