Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen sekä aluekehittämisjärjestelmän uudistus käynnissä

Osana maakuntauudistusta on työ- ja elinkeinoministeriö käynnistänyt  laajan työllisyys- ja elinkeinopalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän uudistamishankkeen ja nimennyt hankkeelle ohjausryhmän.

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauudistukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Osa nykyisistä toimijoista lakkaa ja syntyy uusi maakunnallinen hallinnon taso. Yritys- ja TE-palvelut kootaan yhdeksi julkiseksi kasvupalveluksi. Tavoitteena ovat asiakaslähtöisemmät palvelukokonaisuudet, parempi vaikuttavuus, kasvun ja liiketoimintalähtöisyyden lisääminen sekä valinnanvapauden edellytysten parantaminen. Lait uudistetaan kokonaisvaltaisesti vastaamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Lakiesitysten on tarkoitus olla valmiita marraskuussa 2016. Kuntaliitto näkee tärkeänä että uudistus tehdään niin että se parhaalla mahdollisella tavalla mahdollistaa kestävän kasvun ja elinvoiman edistämisen kunnissa ja maakunnissa.

Ohjausryhmän puheenjohtaja on kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM. Kuntaliittoa edustavat erityisasiantuntija Annukka Mäkinen ja varalla kehityspäällikkö Jarkko Huovinen. Suurten kaupunkien edustaja on elinkeinojohtaja Jose Valanta, Vantaan kaupungista ja maakuntien liittojen yhteinen edustaja on maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitosta.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.