Kuntauutinen on julkaistu 25.10.2016

Työterveyshuollon laskennallinen eriyttäminen 1.1.2017

Sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa hallituksen esitystä koskevassa luonnoksessa ehdotetaan, että kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä sovellettaisiin työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhoitopalveluiden tuottamiseen vasta vuoden 2019 alusta. Lisäksi ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän tulisi eriyttää työterveyshuollon sairaanhoidon ja muiden terveydenhuoltopalveluiden kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista ehdotettuna siirtymäaikana.

​Käytännössä tämä tarkoittaisi, että eriyttäminen tulisi tehdä vuoden 2017 alusta. Eriyttäminen voidaan kunnassa tehdä eri tavoin: laskennallinen eriyttäminen, liikelaitos tai erillinen taseyksikkö. Kirjanpidollista eriyttämistä ei edellytetä erikseen lakisääteisen (ennaltaehkäisevä toiminta) ja vapaaehtoisen (sairaanhoito) työterveyshuollon osalta. Kunnan omalle henkilöstölleen tuottamat työterveyshuollon palvelut eivät kuuluisi tässä tarkoitetun eriytetyn kirjanpidon piiriin, koska ne eivät ole toimintaa markkinoilla.

Kirjanpidollinen eriyttäminen voisi minimissään tarkoittaa seuraavia asioita:

 1. Kuvaus käytössä olevasta laskenta-/seurantajärjestelmästä
 2. Tililuettelo (päätilit, mahdolliset alatilit)
 3. Kustannuspaikkaluettelo sekä selvitys siitä, minkä mukaan kustannuspaikat on muodostettu (toiminto, toimialue tms.)
 4. Kustannusten jakoperusteet sekä perustelut tehdyille valinnoille (miksi juuri ko. jakoperuste antaa oikeat ja riittävät tiedot kilpailullisen toiminnan kannattavuudesta)

Suositeltavaa on, että kunnat ja kuntayhtymät valmistautuisivat eriyttämään työterveyshuollon kirjanpidossaan ainakin laskennallisesti vuoden 2017 alusta. Tällä hetkellä ei edellytettäisi tuloslaskelman ja taseen laatimista.

Alla on linkki hallituksen esitysluonnokseen ja Kuntaliiton siitä antamaan lausuntoon:

Tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

 • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
 • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
 • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.