Valtiovarainministeriö käynnistää syksyllä digikuntakokeilun

Valtiovarainministeriö valmistelee uuden digikuntakokeilun käynnistämistä osana digitalisaatio-kärkihanketta ja julkisen sektorin kustannusten vähentämisen reformia.

​Ohjelmaa suunnitellaan keväällä ja kesällä 2016 yhdessä kuntasektorin, yhteistyökumppaneiden ja verkostojen kanssa. Kokeilun varsinainen lanseeraus tapahtuu syksyllä 2016. Tarkoitus on kokeilla uudenlaisia toimintatapoja ja -malleja, joissa hyödynnetään digitalisaatiota ja joiden kautta on saatavissa kustannussäästöjä samalla kuin asiakaskokemus parantuu.

Kokeilun tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. Tavoitteena on aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä samalla kuin asiakaskokemus parantuu.

Kokeilulla pyritään lisäksi edistämään kokeilukulttuuria ja -asennetta, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä kuntasektorilla. Sen tarkoituksena on edistää osaltaan uuden kuntalain toimeenpanoa kunnissa sähköiseen päätöksentekoon, kuntien viestintään ja sähköiseen toimielintyöskentelyyn liittyen. Kokeilu pohjautuu tulevaisuuden kunta -valmisteluun (digitalisaationäkökulma).

 

Kokeiluun sisältyy ainakin:

  1. Toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä kokeiluja ja niiden kautta syntyviä pilotteja.  Pilottien sisällöt ja teemat valmistellaan yhdessä kuntien kanssa kuntien tarpeista käsin. Ketterillä ja nopeasti liikkeellelähtevillä piloteilla tuetaan toimintatapojen muutoksen johtamista.
  2. Koulutusta ja digiosaamisen lisäämistä koulutustilaisuuksien, erilaisten työpajojen, vuorovaikutteisten seminaarien, verkostoyhteistyön ja kuntien välisen sparrauksen kautta.
  3. Arviointeja ja selvityksiä. Toteutetaan ainakin selvitys digitalisaation parantamisesta ja tuottavuuden lisäämisestä kuntasektorilla, case-tutkimus, syksy 2016.
  4. Yhteistyötä, yhteiskehittämistä eri verkostojen ja toimijoiden kanssa.

 

Ilmoittautuminen kokeiluun käynnistyy kesällä 2016. Ilmoittautuessa toivotaan kokeiluideaa ja -tavoitetta, sitoutumista avoimeen kehittämiseen ja vuorovaikutukseen sekä ennakkoluulotonta kumppanuuksien pohdintaa.

Nyt voit vaikuttaa kokeilun muotoiluun ja sisältöihin vastaamalla oheiseen kyselyyn. 
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/53/osallistuminen/117/kysely/

Lisätietoja kokeilusta antaa ylitarkastaja Suvi Savolainen,  valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta, etunimi.sukunimi(a)vm.fi, puh. 02955 30122.

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.