Varhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lain käsittely siirtyy syksyyn 2016

​Sivistysvaliokunta on keskeyttänyt varhaiskasvatuslain asiakasmaksuja koskevan lakiesityksen käsittelyn. Asian käsittely on siirretty syksyyn 2016.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei siis tule voimaan 1.8.2016, kuten hallituksen esityksessä HE 60/2016 vp esitettiin. Indeksikorotukset kuitenkin tulevat voimaan elokuun alusta, ja niiden osalta kunnan tulee tehdä päätös.

Indeksikorotuksella korotettiin sekä ylintä maksua nykyisestä 283 eurosta 290 euroon sekä tulorajat nousevat jonkin verran. Myös alin mahdollinen perittävä maksu nousee nykyisestä 26 eurosta 27 euroon.