YTS lähtökuopissa

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivittäminen käynnistettiin keskusteluilla uhkakuvien muutoksista

Edellinen Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) julkaistiin vuonna 2010. On selviää, että pelkästään viime vuosien osin rajutkin toimintaympäristön muutokset perustelevat päivitystyön tarpeen. Haasteita päivityksen oikeiden painotusten löytämiselle tuottavat lukuisat odotettavissa olevat hallinnolliset muutokset, jotka ovat omiaan hajottamaan jaettua näkemystä varautumisen vastuunjaoista. Päivitystyössä tuleekin seurata tarkasti, että päivittämisestä ei muodostu organisaatioiden edunvalvonnan foorumia, vaan keskustelua käydään aina asia edellä.

 

Turvallisuuskomitean sihteeristön johdolla toteutetussa alkuvalmistelussa on keskeisiksi teemoiksi päivitystyössä nostettu

  1. toimintaympäristön muutosten tarkentaminen uhkamalleihin,
  2. henkisen kriisinkestävyyden käsittelyn laajentaminen
  3. kyberympäristö,
  4. elinkeinoelämän ja järjestöjen sekä alueellisen ja kunnallisen tason kuvaaminen sekä
  5. häiriötilanteiden hallintamallin tarkentaminen.

 

Edellä mainitut teemat ovat hyvin perusteltuja, mutta keskustelua on käyty lähinnä asiakirjan nykyisen rakenteen ja aiemman tekstin lähtökohdista, jolloin haasteena on tunnistaa oikea päivitystarpeen taso. Perusteltua voisi olla, että päivityksessä nojattaisiin aiempaa voimallisemmin uhkakuvien ja riskitasojen muutoksiin sekä niiden heijastusvaikutuksiin.

 

Esimerkiksi henkisen kriisinkestävyyden asettaminen kärkiteemoihin on perusteltua, mutta sen osoittaminen perinteisellä tavalla ministeriölle ilman laajempaa tarkastelua ei tuottane haluttua vaikuttavuutta tilanteessa, jossa erot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet ja luottamus viranomaisiin ja heidän kykyynsä vastata laajoihin häiriötilanteisiin on murroksessa. Tästä konkreettisena esimerkkinä on turvapaikan hakijoiden suureen määrään liittyvät reaktiot ja erityisesti vihapuheen valtaama tila yhteiskunnassa.

 

Tähänastisissa strategioissa kuntasektori on kuvattu hyvin kapeasti, mutta tällä kerralla on tarkoitus kuvata kuntien merkitys asiaankuuluvalla painoarvolla. Tämän tavoitteen vuoksi Kuntaliitto järjestää asian tiimoilta työpajoja, joissa kuntasektorin edustajat voivat yhdessä työstää niitä näkemyksiä, jotka kirjoitustyössä erityisesti tulee huomioida.

 

Ensimmäinen työpaja järjestetään Kuntatalolla 17. elokuuta. Kuntien asiantuntijoiden lisäksi Kuntaliiton henkilöstö on kovasti tervetullut osallistumaan keskusteluihin sekä tekstin työstämiseen.

 

Kuntaliitosta koordinaatioryhmään on nimetty pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo sekä erityisasiantuntija Hannele Häkkinen.

 

Linkkejä:

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.