SGEI-päätöstä vuosina 2014-2015 hyödyntäneet kunnat

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviin palveluihin (SGEI) koskevan maaraportin valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa EU-komission SGEI -päätöksen (2012/21/EU)  9 artiklan mukaista maaraporttia Suomen osalta.

Komissiolle on raportoitava kalenterivuosittain eriteltyinä sellaiset tukijärjestelyt, jotka kunta on määritellyt  komission SGEI-päätöksen mukaisiksi palveluiksi vuosina 2014-2015 ja jotka täyttävät komission päätöksessä asetetut ehdot. 

Kuntien tiedot TEM:lle juhannukseen mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto pyytävät, että kaikki ne kunnat, jotka ovat hyödyntäneet komission SGEI- päätöstä vuosina 2014-2015 ottaisivat yhteyttä ja toimittaisivat oheisen komission raportointipyynnön mukaiset tiedot työ- ja elinkeinoministeriölle 24.6.2016 mennessä

 

Lisätietoa

Lisätietoja SGEIstä ja siihen liittyvistä EU:n valtiontukisäännöistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilta.

Lisätietoja asiasta antavat lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitosta (yhteystiedot alla) sekä ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt  työ- ja elinkeinoministeriöstä (etunimi.sukunimi@tem.fi).

 

Linkkejä:

 

Lisää uusi kommentti

Puhdas teksti

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.