Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projektiin haetaan pilottimaakuntia

Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projektin. Projekti tarjoaa sote- ja maakuntauudistusta suunnitteleville ja toteuttaville tietoa ja työkaluja maakunnan asukkaiden osallistumiseen, vaikuttamiseen ja palvelujen suunnittelun käyttäjälähtöisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

​Tietoa Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projektista

Yleisesti Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön -projekti lisää tietoa siitä, millä tavoin asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet toteutuvat sote-palveluissa sekä maakuntien toiminnan valmistelussa ja toteutuksessa.

Lisäksi se levittää tietoa ja toimintatapoja, joilla asukkaiden käyttäjälähtöinen osallisuus sote-palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin varmistetaan. Projekti myös rakentaa kumppanuuksia maakuntien, kuntien, järjestöjen sekä valtion välille.

Projekti on osa Kuntaliiton tarjoamaa sote- ja maakuntauudistuksen muutostuki -kokonaisuutta, ja sen pilottivaihe toteutetaan vuosina 2017–2018.

Hae pilottimaakunnaksi 13.3. mennessä

Projekti hakee nyt pilottivaiheeseen mukaan neljää maakuntaa. Mukaan valittavien maakuntien tulee täyttää mielellään vähintään kolme seuraavista kriteereistä:

  • maakunnassa on jo toteutettuja tai olemassa olevia osallistumiskeinoja
  • maakunnassa on tehty tai on tekeillä osallisuus- ja vaikuttamissuunnitelma tms.
  • maakunnassa on toimiva uudistukseen liittyvä osallisuustyöryhmä
  • sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee hyvässä yhteistyössä (yhtaikaisesti)
  • maakunnassa on hyviä vuorovaikutusta auttavia yhteistyötahoja ja kumppaneita
  • maakunnasta löytyy riittävästi sitoutumista pilottimaakunnaksi, ja pilotointityöskentelyyn voidaan osoittaa riittävät resurssit
  • kaksikielisissä maakunnissa kaksikielisyys on huomioitu asianmukaisella tavalla.

 

Pilottimaakunnat hyötyvät projektin tarjoamasta tuesta monella eri tavalla: Ne pääsevät valmistelemaan alueen osallistumisjärjestelmää ja saavat koulutusta osallistumismenetelmistä (esim. palvelumuotoilusta). Niitä tuetaan sellaisten uusien osallistumismuotojen käyttöönotossa, joilla vahvistetaan asukkaiden osallistumista (esim. Vaikuttamiskahvilat). Lisäksi niille tarjotaan tukea maakunnallisten vaikuttamistoimielinten (nuorisovaltuustojen ja vanhusneuvostojen) perustamiseen.

Maakunnan kannattaa hakea projektin pilottimaakunnaksi, vaikka kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyttyisikään.

Hakemuksen pilottimaakunnaksi voi jättää sähköisellä lomakkeella viimeistään maanantaina 13.3.2017 >>​ 

​​Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille maaliskuun aikana.​

 

Kuntaliitto.fissä

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.