Kasvupalvelujen sisältölait kommenteilla

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut aluekehitys- ja kasvupalvelujen puitelakiin liittyvien ns. sisältölakien uudet versiot, joita on täydennetty mm. kesällä 2017 järjestetyn lausuntokierroksen pohjalta.

Ehdotetun lain kotoutumisen edistämisestä tarkoituksena on, että siinä esitetyillä kotoutumista edistävillä palveluilla edistettäisiin maahanmuuttajien mahdollisuutta saavuttaa muun väestön kanssa tasavertainen asema yhteiskunnassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta.

Lakia alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta sovellettaisiin myönnettäessä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa laissa tarkoitettuja rahoituspalveluja Manner-Suomen alueella. Lakia sovellettaisiin sekä kansallisista varoista että rakennerahastoista rahoitettavaan toimintaan.

Julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevan lain keskeisenä sisältönä olisi työnhakijan palveluprosessin sekä työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi järjestettävien julkisten rekrytointi- ja osaamispalvelujen määrittely.

Kommentteja sisältölakeihin liittyen voi toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön kuluvan vuoden loppuun asti.

Lisätietoa aiheesta:

Tagit
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat