Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut 2018 on vahvistettu

Kevan valtuuskunta on päättänyt vuoden 2018 Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut. Kevassa oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 1037 jäsenyhteisöä ja yli 500 000 vakuutettua.

Työnantajan keskimääräinen eläkemaksu laskee ensi vuonna 21,60 prosenttiin, kun se kuluvana vuonna oli 21,95. Keskimääräinen maksu laskee siis 0,35 prosenttiyksikköä. Maksutasoa alentaa muun muassa kiky-sopimukseen liittyvät päätökset sekä Kevan hyvät sijoitustuotot.

Kuntatyönantajan palkkaperusteinen maksuprosentti on ensi vuonna 16,75 prosenttia. Kuluvana vuonna palkkaperusteinen maksu on 17,05, joten maksu alenee 0,30 prosenttiyksikköä.

Varhaiseläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä sen sijaan nousee ensi vuonna 21 miljoonalla eurolla 170 miljoonaan euroon, mikä vastaa noin 1,0 prosenttia jäsenyhteisöjen palkkasummasta. Maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken varhaiseläkkeistä aiheutuvien menojen ja palkkasummien perusteella.

Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa jo ennen vuotta 2005. Ensi vuonna eläkemenoperusteisen maksun kokonaismäärä on 653 miljoonaa euroa, kun määrä vuonna 2017 oli 663 miljoonaa euroa. Palkkasummaan suhteutettuna eläkemenoperusteinen maksu on noin 3,85 prosenttia.

 

Lisää tietoa aiheesta muualla verkossa:

Tagit