Pääekonomistin palsta

Minna Punakallio

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä  diaesityksiä ja luentomateriaaleja. 

Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio.

Talousennusteet synkistyneet nopeasti

Talouskasvuun koronaviruksen vuoksi aiheutuvan kuopan syvyys riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus kehityksen kulusta ympäri Eurooppaa jatkuvat. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, kysyntäkäyttäytymiseen ja investointeihin. On myös mahdollista, että koronakriisi laukaisee pitkittyessään uuden konkurssiaallon ja rahoitusmarkkinakriisin, sillä yritysten kannattavuus erityisesti heikosti kasvaneissa ja velkaantuneissa Euroopan maissa on heikko.
Lue katsaus kokonaan.

Koronaviruksen vaikutukset talouteen: tilapäinen notkahdus vai pitkäaikainen taantuma?

Korona on lisännyt epävarmuutta rahoitus- ja osakemarkkinoilla. Epävarmuus on näkynyt pörssissä osakekurssien heilahteluina, kun sijoittajat ovat siirtäneet varojaan kohti turvallisina pidettyjä omaisuuslajeja. Mitä ilmeisemmin virus leviää nopeasti myös Suomessa ja hidastaa Suomen kansantalouden kasvua vuonna 2020. Vaikutukset iskevät sellaisille toimialoille, joiden on oletettu kasvavan vakaasti. Lue katsaus kokonaan.

Katsaus kuntatalouden vuoteen 2019

Tilikauden tulos oli alijäämäinen kaikkiaan 225 kunnassa. Suurista kaupungeista ainoastaan Helsinki teki vahvasti ylijäämäisen tuloksen. Tulojen ja menojen epätasapano aiheutti sen, että kuntatalouden tilikauden tulos heikkeni vuoden 2018 lukemasta edelleen. Lue katsaus kokonaan.

 

Kuntatalouden vuosikello ja tärkeitä päivämääriä vuonna 2020

 

Kuntatalouden vuosikello

Kuntatalouden vuosikello

Pääekonomisti vinkkaa

Hae lisää

tags