Pääekonomistin palsta

Minna Punakallio

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä  diaesityksiä ja luentomateriaaleja. 

Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio.

 

Koronapandemia on heikentänyt työttömyyttä ja kasvattanut kuntien työmarkkinatukimenoja

21.10.2020: Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli kuluvan vuoden syyskuussa peräti 47 000 henkeä enemmän vuoden 2019 syyskuussa. Yhteensä työttömiä oli syyskuussa 208 000 henkeä. Kausitasoitetussa tilastossa työttömyys oli vastaavilla tasoilla viimeksi 2017 alkupuolella. 

Lue katsaus kokonaisuudessaan

 

Kuntatalouden kehitysarvio on poikkeuksellisen myönteinen

8.10.2020: Valtiovarainministeriö julkaisi valtion vuoden 2021 talousarvioesityksen yhteydessä kaksi uutta, keskenään yhdenmukaista ennustetta kuntataloudesta. Toinen on kansantalouden tilinpidon ta-lousennusteeseen liittyvä paikallishallinnon ennuste ja toinen on kuntatalousohjelman kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvio, joka on laadittu kuntien kirjanpidon mukaan. Alla muutamia huomi-oita kuntatalousohjelman kehitysarviosta ja sen taustaoletuksista.

Lue katsaus kokoanaisuudessaan

 

Budjettiriihestä kädenojennus kunnille

23.9.2020: Syksyn budjettiriihestä tippui kuntiin ja kuntayhtymiin yllätys. Kuntien vaikea taloustilanne ja koronan kasvavat kustannukset olivat ladanneet odotuksia kuntien koronatuen jatkolle, mutta silti budjettiriihestä odotettiin niukkuutta ja tiukkaa vääntöä niin lisäelvytyksen kuin tulevaisuudessa tarvittavien sopeutustoimien välille. Olihan kuluvan vuoden valtion budjetti jo lähes 20 miljardia euroa alijäämäinen.

Lue katsaus kokonaisuudessaan

 

Riihipäätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita - kiky-leikkauksen säilyminen pettymys

16.9.2020: Valtaosa kuntien 1,45 miljardin euron koronatuesta myönnetään kuntien yhteisöveron sekä valtionosuuksien kautta. Tukea kohdennetaan hallituksen jo tekemien sitoumusten mukaisesti myös sairaanhoitopiireille. Kuntaliitto on pettynyt siihen, että vaikka kilpailukykysopimukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen peruste eli työajan pidennys poistui syyskuussa, budjettiriihessä hallitus päätti jättää leikkauksen valtionosuuteen. Tämä vähentää kuntien valtionosuutta yli 80 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja noin 250 miljoonaa euroa vuodesta 2021 alkaen.

Lue tiedote kokonaisuudessaan 

 

Tammi-kesäkuun kuntataloustilasto: koronatuki näkyy kuntien taloudessa − kuntayhtymät vaikeuksissa

2.9.2020. Tuore kuntataloustilasto kuluvan vuoden tammi-kesäkuulta osoittaa, että koronapandemia vaikutti voimakkaasti niin kuntien kuin kuntayhtymienkin talouteen. Pandemian talousvaikutukset näkyivät sekä kunnissa että kuntayhtymissä toimintatuottojen vähenemisenä että maltillisena toimintakulujen kehityksenä, kun palveluja laitettiin rajoitustoimien vuoksi kiinni ja kiireetöntä hoitoa lykättiin myöhemmäksi. Toisaalta koronapandemian akuutilla hoitamisella ja varautumisella on ollut kuntataloudessa myös toimintakuluja lisääviä vaikutuksia.

Lue katsaus kokonaisuudessaan

 

Kuntatalouden kriisiä tuettava myös ensi vuonna – lääkkeitä löydettävä budjettiriihessä

27.8.2020:  Kuntataloutta on tuettava koronan vuoksi myös ensi vuonna, vaatii Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta. Kuntakyselyihin perustuvan arvion mukaan koronaepidemia heikentää kuntataloutta 1,7 miljardilla eurolla vuonna 2021. Syksyn budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä kuntatalouden kriisin helpottamiseksi, hyvinvointipalvelujen turvaamiseksi ja kunnallisverojen korotuspaineiden hillitsemiseksi.

Lue tiedote kokonaisuudessaan 

 

Lue lisää:

 

Kuntasektori on iso osa taloutta

 

Kuntatalouden vuosikello

Kuntatalouden vuosikello

Pääekonomisti vinkkaa

Hae lisää

tags