Pääekonomistin palsta

Minna Punakallio

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä  diaesityksiä ja luentomateriaaleja. 

Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio.

 

Korona näkyy jo alkuvuoden kuntatalouden taloustiedoissa

Tilastokeskuksen tuoreet, ennakolliset tilastotiedot kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä olivat varsin odotetun kaltaisia. Koronapandemia näkyy tilaston tunnusluvuissa jo selvästi, vaikka voimakkaimmat kuntavaikutukset koronasta tulevat ajoittumaan kuluvan vuoden tuleville vuosineljänneksille. Kuntaliiton kyselyiden mukaan koronan kuntatalousvaikutukset nousevat 1,9 miljardiin euroon, minkä päälle tulevat vielä kustannukset sairaanhoitopiirien talouden heikkenemisestä.

Lue katsaus kokonaisuudessaan

 

Nyt ratkotaan elvytyspakettia − tulevien vuosien kasvu vaatii vielä työtä

Kuntien elvytyspaketin yksityiskohdat ratkeavat aivan lähipäivinä. Tällä viikolla linjataan ministeriön sisäisiä kantoja, mutta lopulliset hallituksen linjaukset niin kuntien kuin muidenkin sektoreiden elvytyksestä tehdään kesäkuun alussa. Elvytyspaketin yksityiskohtia odotetaan kunnissa jo kuumeisesti. Pitkästä odotuksesta huolimatta vaikuttaa, että kuntamiljardiin voi luottaa.

Lue bloggaus kokonaan

 

Vihriälän professoriryhmä laati talouspolitiikan exit-strategian: Mitä raportista pitäisi ajatella?

14.5.2020 Työryhmän ehdotukset eivät varsinaisesti yllätä. Se on kuitenkin jossain määrin yllättävää, että koronakriisin optimaaliseen jälkihoitoon liitetään myös Vihriälän raportissa niin tuntuva finanssipoliittinen elvytyspaketti rajoitusten purkamisen jälkeen. Tulos vastaa tuoreita taloustieteellisiä tutkimuksia, joiden mukaan finanssipoliittisella elvytyksellä taantumissa on positiivinen vaikutus tuotannon tasoon.

Lue katsaus kokonaan 

 

Talouskatsaus toukokuussa 2020: Korona mullisti niin arjen kuin talousnäkymät kaikilla sektoreilla

11.5.2020 Talouskasvuun koronaviruksen vuoksi aiheutuvan kuopan syvyys riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkään epidemiaan liittyvät rajoitustoimet ja epävarmuus koronan terveyshaitoista ympäri Eurooppaa jatkuu. Vaikutukset ovat sitä vakavampia ja pitkäkestoisempia, mitä enemmän ne vaikuttavat kuluttajien luottamukseen, kysyntäkäyttäytymiseen ja investointeihin. On myös mahdollista, että koronakriisi laukaisee pitkittyessään uuden konkurssiaallon ja rahoitusmarkkinakriisin, sillä yritysten kannattavuus erityisesti heikosti kasvaneissa ja velkaantuneissa Euroopan maissa on heikko.

Lue katsaus kokonaan

 

Kuntien sosiaaliturvamaksuennusteet eivät muuttuneet viime syksyn ennusteesta

28.4.2020 Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma kätkevät sisälleen monia kuntien taloussuunnittelua helpottavia ennusteita, kuten ennusteet kuntien sosiaaliturvamaksuprosenteista. Tänä keväänä ennusteet kuntatyönantajan sosiaaliturvamaksuista eivät muuttuneet kuitenkaan juuri lainkaan viime syksyn lukemista. Näin siitäkin huolimatta, että koronapandemia toi yritysten sosiaaliturvamaksuihin helpotuksia jo kuluvalle vuodelle ja heikensi kuntien talousnäkymät useiden vuosien ajaksi.

Lue katsaus kokonaan

 

Kuntatalousohjelma esittelee kuntatalouden heikot näkymät

22.4.2020 Valtiovarainministeriö julkaisi 16.4.2020 julkisen talouden suunnitelman yhteydessä kuntatalousohjelman. Ohjelmassa kuvataan kuntatalouden tilaa ja hallituksen kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä. Kevään ohjelman sisältöön vaikutti huomattavalla tavalla myös koronaepidemia ja sen johdosta käynnistetyt rajoitustoimet Suomessa ja muualla maailmassa. Koronan vaikutuksia kuntien tuloihin ja menoihin on kuvattu ohjelmassa sekä ohjelmaan sisältyvässä kuntatalouden painelaskelmatyyppisessä kehitysarviossa.

Lue katsaus kokonaan

 

Kuntatalouden vuosikello ja tärkeitä päivämääriä vuonna 2020

 

Kuntatalouden vuosikello

Kuntatalouden vuosikello

Pääekonomisti vinkkaa

Hae lisää

tags