Pääekonomistin palsta

Minna Punakallio

Tervetuloa Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion palstalle! Tällä sivustolla käsittelen ajankohtaisia talouteen liittyviä asioita. Mukana on myös keskeisiä  diaesityksiä ja luentomateriaaleja. 

Voit seurata minua Twitterissä @MinnaPunakallio.

Valtion talousarvioesitys 2022 kasvattaa julkisia menoja

13.10.2021 Sanna Marinin hallitus julkaisi syyskuun lopussa esityksensä valtion vuoden 2022 talousarvioksi. Talousarvion yhdessä julkaistiin myös syksyn kuntatalousohjelma sekä valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus. Talousarvioesitys on näillä näkymin viimeinen talousarvioesitys, jossa kuntatalous vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä ja rahoittamisesta. Talousarvioesitys pitää sisällään valtavan määrän kuntatalouteen liittyviä toimenpiteitä. Toimenpiteiden runsasta määrää kuvaa se, että kuntatalousohjelmaan koottu valtion toimenpidetaulukko vuonna 2022 ulottuu peräti neljälle sivulle. 

Lue lisää

Kunnat maksavat uudet ja laajenevat tehtävät ihan itse

5.9.2021 Tiistaina alkavassa syksyn budjettiriihessä on jälleen paljon pelissä. Vuoden 2022 veropäätökset, ilmastotoimet ja ratkaisut työvoimapulan helpottamiseksi lienevät tämän budjettiriihen akuuteimpia kysymyksiä. Ne ansaitsevatkin oman tilansa ja paikkansa lähestyvän budjettiriihen kärkinä. Perinteiseen vääntöön valtion menojen ja tulojen tasapainottamisesta liittyy toki vaikeuskertoimia, mutta mitä todennäköisimmin ne kuittaantuvat tällä erää sillä, että kansantalous ja valtion verotulot ovat kasvaneet viime kuukausina odotettua voimakkaammin. 

Lue lisää

Kesä kuumensi myös taloutta, mutta koronaepävarmuus säilyi

12.8.2021 Kesän aikana kuva koronavuoden 2020 talouskehityksestä on tarkentunut. Markkinoille on tullut myös ennakollista tietoa alkuvuoden kehityksestä. Koronatautitapausten toistuvasta aaltoilusta huolimatta taloutta kuvaavat tiedot ovat yllättäneet myönteisyydellään. Voidaankin jo sanoa, että koronapandemian aiheuttamasta taantumasta tuli pienempi ja lyhyempi kuin finanssikriisin ja 1990-luvun alun laman taloustaantumista. 

Lue katsaus

Kuntatalousasiantuntijan muistilista kesälle 2021

24.6.2021 Kesä hellii lomalaisia, mutta tietotarpeita kuntien tunnusluvuista, ennusteista tai kuntapäätöksistä voi syntyä myös kesän mittaan. Tähän juttuun onkin koottu ja linkitetty mahdollisimman paljon ajankohtaista materiaalia niin työn sankareille kesäkuukausien ajaksi kuin lomalta palaajille muistin virkistämiseksi. Varsinaiset ennustevinkit, esimerkiksi peruspalveluiden hintaindeksi ja sosiaaliturvamaksujen prosentit vuosille 2022-2023, löytyvät artikkelin lopun kalvopaketista.

Lue katsaus

Kuntatalouden näkymät vuodelle 2022

17.6.2021 Kevään tuore kuntatalousohjelma esitteli kuntien ja kuntayhtymien kehitysarvion, joka on selvästi vahvempi kuin viime vuoden syksyllä tai vuosi sitten koronakeväänä laadittu ennuste. Kuntatalous ponnistaa vuoteen 2022 siis varsin hyvältä tasolta. Kuntataloudesta työstettiin kesäkuussa myös uusi, kansantalouden tilinpidon mukainen talousennuste. Paikallishallinnon tuore ennuste on oletuksiltaan ja kehitykseltään varsin samankaltainen kuin kuntatalousohjelmassa esitelty kuntien kirjanpidon mukainen ennuste.

Lue katsaus

Kehysriihen finanssipolitiikka ja kuntapäätökset

9.6.2021: Toukokuun puolessa välissä hallituksen kehysriihilinjaukset saivat lihaa luiden ympärille, kun valtiovarainministeriö julkaisi kauan odotetut kehysmateriaalit vuosille 2022-2025: julkisen talouden suunnitelma, kuntatalousohjelma ja kehyksen taustalle valmistellun Taloudellisen katsauksen. Materiaalit antavat monipuolisen kuvan julkisen talouden tilasta ja linjatusta finanssipolitiikasta.

Lue katsaus

Vaikea kehysriihi vie eteenpäin hallitusohjelman uudistuksia - kuntapäätökset torjuntavoitto

5.5.2021: Hallitus saavutti kevään puoliväliriihen linjauksista päätökset torstaina 29. huhtikuuta peräti 9 päivää kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Kehysriihineuvotteluja vaikeutti se, että hallitus on sitoutunut ohjelmassaan hyvin merkittäviin pysyviin ja kertaluonteisiin menojen lisäyksiin, eikä loppuhallituskauden menokehyksen tiukkuus mahdollistanut enää kaikkia toivottuja menolisäyksiä.

Lue koko katsaus

Talousennusteet säteilevät, mutta elvytys ei nosta Suomea investointilamasta

22.4.2021: Maailmankauppa on ylittänyt jo koronakriisiä edeltävän tason. Ennustelaitokset ovat päivittäneet viimeisen parin kuukauden sisällä tiiviisti suhdanne-ennusteitaan. Osa ennustajista on kiteyttänyt ennusteviestinsä varsin positiivisesti. ”Suuri avautuminen edessä”. ”Piristävä pistos”. Osa ennustajista on otsikoinut ennusteensa varovaisemmin, mutta kaikki ennusteet luottavat kuitenkin vahvasti siihen, että koronan tautitapaukset saadaan rokotuksilla vähitellen kuriin ja taloudet pystyvät avautumaan rokotuskattavuuden kasvaessa. 

Lue koko katsaus 

Julkisen talouden tilastot vuodelta 2020 kolkuttavat ennätystasoja

Tilastoviranomaiset eri puolella maailmaa ovat julkaisseet viime päivinä runsaasti tilastotietoja vuoden 2020 talouskehityksestä. Ennakkotiedot kertovat, että Suomen kansantalous pärjäsi ensimmäisenä koronavuotena ainakin bruttokansantuotteen kehityksellä mitattuna monia muita maita paremmin. Julkisen talouden tila romahti, mutta kuntasektori vahvistui.

Lue koko katsaus

Vuoden 2020 tilinpäätösarviot löivät odotukset

Vuoden 2020 tilinpäätösarviot yllättivät vahvuudelleen kuntakentän. Koronatuet, verotulojen kasvu ja maltilliset menot läikäyttivät kuntatalouden vuoden 2020 tunnuslukuja. Tulos kuitenkin puskuroituu monessa kunnassa taseeseen tulevien menopaineiden kattamiseksi. On erinomaista, että lukuisten leikkaus- ja säästöpäätösten jälkeen kuntatalouteen tuli kerrankin hengähdystauko, ja lähikuukaudet voidaan keskittyä taloudellisesti vahvemmalta pohjalta kuntalaisten testaamiseen, rokottamiseen ja vuoden 2022 talousarvion palikoiden rakentamiseen. 

Lue katsaus

Paikallishallinnon tilastot ja ennuste päivittyivät

26.1.2021 Tilastokeskus päivitti joulukuussa kansantalouden tilinpidon tilastotietoja. Tuoreiden tilastojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019. Viimeksi bruttokansantuote kasvoi näin vähän vuosina 2012-2015. Päivityskierroksella tarkennettiin myös julkisen talouden lukuja eli valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen sektoritietoja vuosilta 2018 ja 2019.

Lue katsaus

Kuntatalouden koronavuoristorata

9.12.2020: Ei ole ylimitoitettua sanoa, että kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Keväällä ympäri maailmaa levinnyt koronapandemia on mullistanut paitsi normaalin arkielämämme niin myös työnkuvamme ja elantomme. Koronan aikana työttömyys on lisääntynyt, yrityksiä on laitettu säppiin ja asiakasvirrat ovat hiljentyneet. Toisaalta joillekin aloille pandemia on tarjonnut lisää työtä ja vähitellen näin vuoden loppupuolella talouden tilasta, kuten palkkasummasta, nousee meillä myös elpymisen ja kasvun merkkejä. Korona on vaikuttanut yhteiskuntaamme myös monilla muilla tavoin. Erityisen huolestuttavaa on kodeissa lisääntynyt väkivalta ja nuorten yleistynyt alkoholin- ja muiden päihteidenkäyttö. Mikä mahtaakaan olla myös esimerkiksi lukioissa toteutettujen pitkien etäkoulujaksojen vaikutus nuorten tulevaisuuteen?

Lue blogi kokonaisuudessaan

 

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2021

7.12.2020: Kuntatyönantajan kaikki sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2021 on vahvistettu. Palkkasummaan suhteutettuna sosiaalivakuutusmaksut ovat ensi vuonna keskimääräinen 24,5 prosenttia palkasta, joten maksujen yhteismäärä nousee kuluvan vuoden tasosta muutamalla desimaalin kymmenyksellä (24,1 % vuonna 2020), kun sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu nousevat. Muut maksut pysyvät suurin piirtein ennallaan.

Lue asiantuntijasivu kokonaisuudessaan

 

Tammi-syyskuun kuntataloustilasto: kuntien talous vahvistui − kuntayhtymät vaikeuksissa

2.12.2020:  Tuore kuntataloustilasto kuluvan vuoden tammi-syyskuulta kertoo, että koronapandemia on vaikuttanut kuluvana vuonna voimakkaasti niin kuntien kuin kuntayhtymienkin talouteen. Vaikutukset ovat myös muuttuneet vuoden mittaan pandemian keston pitkittyessä ja hallituksen tehtyä koronavaikutusten taittamiseen liittyviä tukipäätöksiä. Tammi-syyskuun otokseen perustuvien taloustilastojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien toimintatuotot, muun muassa maksutuotot, ovat vähentyneet ja toimintakulut kasvaneet maltillisesti, kun palveluja laitettiin keväällä rajoitustoimien vuoksi kiinni ja kiireetöntä hoitoa lykättiin myöhemmäksi.

Lue katsaus kokonaisuudessaan

 

Lue lisää:

 

Kuntasektori on iso osa taloutta

 

Kuntatalouden vuosikello

Kuntatalouden vuosikello

Pääekonomisti vinkkaa

Hae lisää

tags