Kunnallista työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvollisuus siirtyi vuoden 2019 alkuun

Kuntalain 150 §:n muuttamisesta (1340/2016) koskevan lain perusteella kunnallista työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyi vuoden 2019 alkuun. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee terveydenhoitolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito-ja muiden terveyspalveluiden tuottamista. Velvollisuus ei koske työterveyshuoltolain 12 §:n mukaisia ennaltaehkäiseviä palveluita.

Siirtymäajan velvoitteet

Kunnan tai kuntayhtymän on tuottaessa siirtymäaikana työterveyshuollon palveluita hinnoiteltava ne kuntalain 128 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaperusteisesti sekä eriytettävä kirjanpidossaan työterveyshuollon palvelut kunnan muista terveyspalveluista, jos kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla.  Kunnan tai kuntayhtymän omalle henkilöstölleen tuottamat työterveyshuollonpalvelut eivät kuulu tässä laissa tarkoitetun eriytetyn kirjanpidon piiriin, koska ne eivät ole toimintaa markkinoilla.

Kilpailu-ja kuluttajavirasto voi puuttua kilpailulain 4 a luvussa tarkoitetulla tavalla kunnan tai kuntayhtymän toimintaan tai hinnoitteluun niiden tarjotessa siirtymäaikana työterveyshuollonpalveluita markkinoilla. Kilpailu-ja kuluttajaviraston tarkoituksena on alkuvuodesta antaa toimijoiden itsearvioinnin tueksi markkinaperusteisen hinnoittelun suuntaviivat, joihin kannattaa tutustua.

Henkilöstön eläketurvaan ja yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaussääntely koskee edelleen siirtymäaikana toteutettuja siirtoja. 

Työterveyshuolto sote- ja maakuntauudistuksessa  

Työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevan siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella on kytköksissä Sote- ja maakuntauudistukseen, koska uudistuksen yhteydessä on tarkoitus siirtää kunnilla oleva työterveyshuoltolain 12 §:n tarkoittamien ennaltaehkäisevien palveluiden järjestämisvelvollisuus tuleville maakunnille. 

Tilannetta seurattava      

Kuntien ja kuntayhtymien on syytä aktiivisesti seurata, mitä Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä säädetään kunnan tai kuntayhtymän mahdollisuudesta järjestää ja tuottaa kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut omalle ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen henkilöstölle ja onko tulevaisuudessakin mahdollista perustaa maakuntien ja kuntien yhteisiä työterveyshuollon yhtiöitä kuten se on ollut tällä hetkellä mahdollista muun muassa kuntien ja sairaanhoitopiirien osalta. ​

Tietopaketti tulossa 

Jokaisessa kunnassa ja maakunnassa on ratkaistava, miten työterveyshuollon palvelut on järjestetty, kun palvelut siirtyvät maakunnille 1.1.2019. Työterveyshuollon maakunnallisen järjestämisen helpottamiseksi on tekeillä STM:n ja Työterveyslaitoksen toimesta maakuntapohjainen tietopaketti, joka kokoaa olemassa olevan tilastotiedon maakunnan työikäisestä väestöstä, heidän tarpeestaan, maakunnan työnantajista, maakunnan alueella toimivista työterveyshuolloista ja heidän asiakaskunnastaan. Tietopakettiin kootaan päätöksenteon kannalta keskeinen lainsäädäntö sekä työterveyshuollon järjestämisen ja tuottamisen eri vaihtoehdot seurauksineen. Tietopaketti on saatavissa alueuudistus.fi-sivuilla maaliskuun alussa 2017.​​​​

 

Lisää aiheesta

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!