Yksittäisten mallien kommentointi

Kuntien hallintosääntömallit

Valitettavasti Kuntaliiton lakiyksiköllä ei ole mahdollisuuksia käydä kuntien tekemiä hallintosääntöjä läpi kokonaisuudessaan lakiyksikön henkilöstöresurssien ja ko. työn laajuuden vuoksi.

​Kuntaliitto on vuonna 2016 julkaissut hallintosääntömallin, jossa on otettu huomioon uuden kuntalain mukaiset muutokset.  Suosituksemme on, että kunnat ja kuntayhtymät käyttäisivät mallia pohjana oman hallintosääntönsä valmistelussa. Hallintosääntömalliin voi tutustua tästä linkistä

Yksilöityihin, hallintosäännön tiettyjä kohtia koskeviin tiedusteluihin voimme kuitenkin antaa kommentteja. Ensimmäinen tunti on jäsenmaksuperusteista palvelua. Toiselta alkavalta tunnilta veloitamme laskutusperusteidemme mukaan. Laskutusperusteisiin voit tutustua tästä linkistä.

Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.