Laaja päättäjäkysely kuntajohtamisesta ja päätöksenteosta

Kuntien luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevista kuntavaaleista, meneillään olevasta sote- ja maakuntauudistuksesta sekä kunnallisesta päätöksenteosta kartoitetaan laajalla päättäjäkyselyllä helmikuun aikana. Kyselyn toteuttavat Åbo Akademi ja Kuntaliitto osana ARTTU2-tutkimusohjelmaa. 

Päättäjäkyselyn kohdejoukkona ovat ARTTU-tutkimuskuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet, lautakuntien puheenjohtajat sekä johtoryhmien jäsenet. Kyselyn kokonaisotos on noin 2 000 päättäjää 40 kunnassa. Kysely on lähtenyt kuntiin helmikuun alussa. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa ennen huhtikuun kuntavaaleja.

Päättäjäkyselyn avulla kartoitetaan kuntapäättäjien mielipiteitä tulevista kuntavaaleista, meneillään olevasta sote- ja maakuntauudistuksesta sekä kunnallisesta päätöksenteosta.

Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi sekä ajallista ja kuntien välistä vertailutietoa. Päättäjäkysely palvelee sekä valtakunnallisia että paikallisia tietotarpeita, muun muassa kuntien omaa strategia- ja kehittämistyötä, kuluvan valtuustokauden arviointia sekä sote- ja maakuntauudistusten reaaliaikaista arviointia.

Kyselyn tuloksia julkaistaan Kuntaliiton ”Uutta ARTTU2 -ohjelmasta” -sarjassa sekä ARTTU2-ohjelman kuntaseminaareissa.

Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntapäättäjien näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Edelliset vastaavan laajuiset kyselyt on tehty vuosina 2015, 2010, 2003, 1999 ja 1995.  Kysely toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisenä sähköisenä kyselynä.

ARTTU2 eli ”Kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten arviointitutkimusohjelma 2014–2018” on useasta osaprojektista koostuva tutkimuskokonaisuus. Tavoitteena on tuottaa systemaattista ja vertailukelpoista tutkimustietoa kuntia koskevien uudistusten ja kehittämistoiminnan vaikutuksista. Tutkimusohjelma selvittää, miten uudistukset ovat vaikuttaneet kuntien palveluihin, talouteen, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstövoimavaroihin sekä yhdyskuntarakenteeseen ja elinvoimaan.

ARTTU2-ohjelman 40 tutkimuskuntaa edustavat erikokoisia ja -tyyppisiä kuntia eri puolilta Suomea. ARTTU2 on jatkoa vuosina 2008–2012 toteutetulle, vastaavantyyppiselle Paras-arviointitutkimusohjelmalle. Ohjelma on eri tutkimustahojen yhteinen, ja sitä koordinoi Kuntaliitto.

ARTTU2 -tutkimuskunnat: Askola, Espoo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Hämeenlinna, Inari, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kemiönsaari, Keuruu, Kokkola, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Lappeenranta, Lempäälä, Liperi, Mikkeli, Mustasaari, Nivala, Oulu, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raasepori, Raisio, Rautalampi, Salo, Sipoo, Säkylä, Tampere, Tornio, Turku, Vaasa, Vantaa, Vimpeli ja Vöyri.

 

Lisätietoja:

Tutkija Siv Sandberg, s-posti: siv.sandberg@abo.fi
Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom, s-posti: marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

 

Lisätietoja ARTTU2-tutkimusohjelmasta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/arttu2-tutkimusohjelma
Lisätietoja päättäjätutkimuksestahttps://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/paattajatutkimus

Tagit